Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

130 Grunt Jíry Bánovského

f 1241a

Letha Páně 1589 v neděli po svatém Šimona a Judy Jíra vejš psaný koupil podsedek podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 41 od Bartoně Sečnových za 28 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]92 vyplnil 8 zl a ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává po 1 zl – 20 zl. Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Janošovi fojtu vrbeckému předních peněz 7 zl.
Item Kateřině, pozůstalé manželce po nebožtíkovi Jonášovi Zámečníku 10 zl. Ty jí jíti mají, když nejprve Janoš svých
7 zl vyzdvihne, po 1 zl.
Item Bartoňovi Sečnových též na posledních penězích náleží 3 zl.
Rukojmě Šimon Formánek a Martin Kujů R.S.A.N.

Letha [15]94 Jíra Bánovský prodal podsedek vejš psanej Václavovi Jana Dobiášových za summu 27 zl, místo závdanku vyplniti má peněz lonských a letošních 2 zl a platiti od letha [15]95 při Vánocích po 1 zl. Rukojmě Jíra Oulehlů, Jíra Častkovský R.S.N.
f 1241b
Letha [15]94 položil Václav svrchu psaný místo závdanku peněz za rok [15]93, též [15]94. Ty oboje přijal Janoš Tvrdoňů 2 zl.
Letha [15]95 položil Václav Janošovi Tvrdoňovi peněz pugkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 položil Václav Janošovi 1 zl.
A od Sečny koupil 3 zl.
Leta 1597 a [15]98 položil Václav Jana Dobiášových za grunt svůj Janošovi Tvrdoňovi dvojích peněz 2 zl. Z toho vzal Janoš za rok [15]97 za živnosti své 1 zl a druhej za rok [15]98 dán do truhlice velické sirotčí.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Václav Jana Dobiášových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Tvrdoně do Velkej Vrbky ostatní 1 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Tomášů majíc grunt koupený od Václava Jana Dobiášového prodal jej Mikulášovi Baňařovi za summu 29 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Tomášů, Martin Rabáček S.R.S.A N.
Letha ut s[upr]a Mikuláš Baňař položil za g[runt] 1 zl. Ty zůstávají při ouřadu, komu náležeti budou, mají se vydati. Ten jest vydán na kostel velický.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Baňař za grunt na kostel velický 1 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Mikuláš Baňař z tohoto podsedku ušel i prodán jest Janovi Fulneckýmu za
28 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzd[án] za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zvedinos, Kašpar Nedvěd S.R.S.A N.
Z tohoto g[runtu] náleží těmto:
Kateřině n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka předních peněz 10 zl.
Jírovi Bánovskýmu 7 zl.
Václavovi Jana Thobiášových 7 zl.
J.M. Pánu odběžných po Mikulášovi Baňařovi 4 zl.
f 1242a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Jan Fulnecký prodal podsedek Jírovi Holinkovi za summu 19 zl 15 gr, závdanku jemu dal 1 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Petrů, Thobiáš Martinů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Holinka za podsedek 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka nápadu po Kateřině n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka, mateři jejich.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Holinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka nápadu po Kateřině n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka, mateři jejich.

Letha 1605 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Holinka prodal podsedek ze vším k němu od starodávna příslušenstvím Mikulášovi Santalovi za summu 27 zl 22 ½ gr. Závdanku dal 1 zl 22 ½ gr a platiti má od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Vašek Šavarů, Václav Košů SRSAN.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Santal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Santal na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka za g[runt]
1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Santal na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Santal na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 3 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Santal položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Santal položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka za
2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Santal položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
1 zl.
Pusté