Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

131 Grunth po ne[božtíku] Martinovi Bednáři zůstalý

f 1251a

Ten vejš psaný n[ebožtík] Martin sám sobě podsedek postavil a jej zaplacený měl, na kderýmžto podsedku Klimek syn jeho spolu s Maruší mateří svou, Mikulášem a Kateřinou, bratrem a sestrou, zůstává a spolu se na něm živí.

Letha [15]96 ten podsedek jest prodán Klimko[vi] od mateře jeho za 12 zl, placení od téhož letha po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti Václav Tobiášových a Vaněk Lysých S.R.S.N.
Téhož letha položil Klimek Bednář 1 zl. Ten matka k sobě přijala na díl svůj a mimo to díl svůj srazila 4 zl.
Leta [15]97 položil peněz purgkrechtních za grunt svůj Klimek Bednář 1 zl. Ten jest matka těch s[irotků] k sobě přijala.

Leta [15]98 Klimek Bednář prodal půl podsedku Mikulášovi Krčmovi za summu 16 zl, závdanku jemu dal při odevzdávce 1 zl, ostatek od leta [15]98 platiti má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Větrů, Martin Kubův S.R.S.N.
Leta [15]98 položil ročních peněz za grunt svůj 1 zl. Ten přijala Margita těch sirotků ut s[upr]a.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Krčma za grunt svůj 1 zl. Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Krčma za grunt 1 zl.
f 1251b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Mikuláš Krčma prodal podsedek ut s[upr]a Tomášovi Kujových za 16 zl, z toho sobě srazil, což jemu Mikuláš Krčma pustil 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jan Kujových, Jíra Bánovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Tomáš Kujových za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Martina Bednáře 1 zl. Ten zůstává při ouřadu, jsou vydány Mikulášovi.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Thomáš Kujových za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Bednáře
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Tomáš Kujových za g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Martina Bednáře
1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Tomáš Kujových prodal pdosedek se 2 roubanicemi Matějovi Bojkovému za summu 26 zl, závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Martin Rabáček, Jan Zdeňků S.R.S.N.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Matěj Bojků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bednáře
1 zl. Ten přijal Jozef Felixů na díl manželky své.

Pusté

Leta 1615 purgkmistra Jana Baňaře ten grunt s dovolením p[ana] Tobiáše Purgkhrábka, úředníka na Strážnici, Klimek, s[irotek] n[ebožtíka] Martina Bednáře, prodal se dvěma roubanicemi Mikulášovi Šalpickému za summu hotových peněz 1 zl 7 ½ gr. A tak Mikuláš má ten grunt odevzdaný za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za stavení a opravu gruntu i povinnosti panské a obecní Šimek Bednář.

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Ozvoldt Šalpický prodal grunt tento Janovi Bílýmu za hotových totiž 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Ozvoldt Šalpický SRSN.
f 1252a
Letha 1628 za purgmista Pavla Radějovského Jan Bílý prodal ten grunth Jírovi Rosovému za hotových 2 zl 15 gr. Odevzdán za volný, svobodný a zaplacený. R[ukojmě] za opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Ozvald Šelpický.

Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky Daněk Štika pojmouce sobě Kateřinu, po neb[ožtíku] Jírovi Rosovém zůstalou vdovu, za manželku, ujal se grunthu svrchu psaného. Kterýž jest jemu odevzdán za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za opravu gr[untu] s povinnosti panské i obecní Vácslav Zdeněk a Vácslav Srna S.R.S.a N.