Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

132 Grunth Jíry Častkovského

f 1261a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 115 Jíra vejš psaný koupil podsedek s roubanicí od Kašpara Nedvěda za 18 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 3 zl a ostatek od letha [15]92 dopláceti zůstává 15 zl, ty pokládati má při Vánocích po 1 zl. Z těch 15 zl vejš psaných předních peněz náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Martina Baňaře
10 zl a Kašparovi Nedvědovi též náleží na posledních penězích
5 zl.
Rukojmě Machaň Radů a Martin Kubů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Častkovský peněz purgkrechtních
1 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Jíra Častkovský za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Častkovský 1 zl.

Téhož letha koupil Jan Polický ten podsedek od Jíry Mola za 19 zl, závdanku dal tomu Molovi 2 zl a po 1 zl platiti mají. Roční peníze za rok [15]96, jakž nahoře dotčeno, Polický položil. Rukojmě Tomáš Kujů a Klimek Bednář S.R.S.N.
Jakož jest Jírovi Častkovskému na tom gruntě náleželo vyplacenejch peněz 4 zl, týž jest Kašparovi Nedvědovi prodal.
f 1261b
Leta [15]97 grunt napřed psaný jest prodán Jírovi Bánovský[mu] za summu 18 ½ zl 15 gr, závdanku položil hned při odevzdávce s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Baňaře 1 zl, též položil ročních peněz mimo ten závdanek 1 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Martin Bánovský a Martin Kubů S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jíra Bánovský za grunt svůj na s[irotky] nebožtíka] Martina Bánovského jináč Baňaře 1 zl.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jíra Bánovský prodal podsedek svůj Tobiášovi Martinovýmu za summu 18 zl, závdanku jemu dal 1 zl a pustil mu zaplaceného 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Adam Bošácký, Martin Kuby Němcovýho S.R.S.N.
Téhož leta za purg[mistra] ut s[upr]a položil Tobiáš Martinů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bánovského jináč Baňaře 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Tobiáš Martinů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bánovského jináč Baňaře 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Tobiáš Martinů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Baňaře 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Thobiáš Martinů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Baňaře
15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Thobiáš Martinů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Baňaře ostatních 15 gr.
Více položil Kašparovi Nedvědovi za grunt 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Thobiáš Martinů za g[runt] Kašparovi Nedvědovi 1 zl.

Pustý

Letha 1617 purgkmistr Jan Baňař a starší prodali ten grunt Samuelovi knězovému za 4 zl bez závdanku, platiti má od letha 1620 po 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Zálešák.
Pusté

______________________________________________________________