Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Martina Žádalového

f 151a

Letha Páně 1594 v neděli masopustní podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 77 tenž Martin vejš psaný koupil jest grunth z půl lánem roli od Štefana Porubského z jednou klisnou, pluhem, osetím a jiný[m] k tomu příslušenstvím za summu 122 zl.
Na kteroužto summu závdanku žádného nepoložil, platiti jej má letha [15]94 při Vánocích pořadně po 5 zl.
Rukojmě Jan Zoubek, Pavel Babirád, Jan Blahů, Filip Šarda, Kuba Žádalů R.S.N.
Ta summa na tom gruntě náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] a nápadníkům po nebožt[íku] Matějovi Blanaři zůstalým mimo první vyzdvižení ještě 10 zl. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 zl.
Item Pavlovi Zelenému do Kněžduba týž náleží 65 zl.
Item sirot[kům] neboštíka Jíry Šidlákového 47 zl. Ty jim jíti mají, když napřed psaný osoby svou spravedlnost vyberou, též po 5 zl.
Letha [15]94 položil Martin Žádalů za grunth 5 zl. Ty přijaty do statku Matěje Blanaře.
Letha Páně [15]95 při Vánocích položil Martin Žádalů 5 zl. Ty odvedeny do statku Matěje Blanaře.
Letha [15]96 položil Martin Žádalových peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Mandě, nápadnici po témž nebož[tíku] Pavlovi Zelené[mu] na díl 5 zl.
f 151b
Leta [15]97 položil Martin Žádalových za grunt svůj 5 zl. Ty jsou vydány Jírovi, nápadníku Pavla Zeleného.
Leta 1598 položil Martin Žádalových za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Zeleného 5 zl. Jsou dány do truhlice sirotčí a jsou vydány Mandě na díl její.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Žádalů za grunt nápad[níkům] neboštíka Pavla Zeleného 5 zl. Ty sou vydány Jírovi Kušovi do Kněžduba.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Žádalů za gr[unt] nápadníkom Pavla Zeleného 2 zl 15 gr. Ty sou vydány Jírovi Kušovi do Kněžduba. Nejsou vydány Kušovi, než Danielovi Pecovi na místě manželky jeho Mandy jsou vydány.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Žádalů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Zeleného 2 zl. Z toho dáno Danielovi Pecovýmu po Mandě ženě jeho ost[atní]
15 gr a Jírovi Kušovi do Kněžduba, též nápad[níku] Pavla Zeleného 1 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Žádalů za g[runt] nápadníkům Pavla Zeleného, totiž na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kuše do Kněžduba 1 zl 15 gr. Sou dány do truhlice sirotčí velické.

Zůstává se ještě těmž sirotkům z toho g[runtu] 2 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kuše do Kněžduba, totiž Kateřině, Bětě a Markytě, každej po 10 zl, což učiní 30 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Žádalů za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kuše ostatních 2 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Žádalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 5 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana ouředníka tento grunt na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Žádalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše do Kněžduba 1 zl.

Pustý místo
f 152a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Jiříkovi Chmelovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinších i placení gruntu Jiřík Čejka a Jiřík Machula S.R.S.N.