Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Kuby Žádalového

f 171a

Letha Páně 1561 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 57 Jakub Žádalův má grunth z spůl lánem roli po nebožt[íku] otci svém koupený za 70 zl.
Za kderýž ještě dopláceti zůstává i s tím 1 zl z vinohradu zadrželým 1 zl 25 gr. A mimo to vyplnil bratru a sestrám svým 69 zl 5 gr, z toho náleží Janovi bratru jeho 5 gr a Markétě, sestře téhož Jakuba 1 zl 20 gr.
A když to doplní, bude míti grunth svůj zaplacený.
Letha [15]94 položil Kuba Žádalů za grunth svůj 1 zl 25 gr. Janového dílu Kuba zas přijal 5 gr a do truhlice sirotčí na nápadníky Margety svrchu psané složeno 1 zl 20 gr. Ty jsou dány Jírovi, synu Margetinému při posudku.
Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný drží manželka dotčeného n[ebožtíka] Kuby Žádalového a z dětmi spolu se živí.

Pustý od leta [15]96

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala nápadníci po n[ebožtíku] Kubovi Žádalovém prodali grunt s půl lánem roli Martinovi bratru své[mu] na ten spůsob, aby za dluh n[ebožtíka] Kuby Žádalového do peněz míšených sirotčích vyplnil 11 zl, placením od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu i všelijaké povinnosti J.M. Páně Mikuláš Juríků, Jíra Ochlasta S.R.S.A N.
Z té summy náleží těmto:
Nápadníkům Blanařovým za obilí 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Mlynáře 6 zl.
f 171b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Martin Žádalů prodal grunt s půl lánem roli Martinovi Řičicovi za summu
21 zl, dal závdanku jemu 1 zl, platiti má od letha 1603 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sysel, Mikuláš Hlavatý S.R.S.A N.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Martin Řičiců za podsedek 2 zl. Ty sou dány na nápadníky n[ebožtíka] Matěje Blanařového za obilí.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Martin Řičiců prodal grunth s půl lánem roli a jiným vším příslušenstvím Janovi Supovi za summu 20 zl, závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Martin Žádalů, Mikuláš Švehla S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Sup za g[runt] 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje Blanařového za obilí.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Sup za grunt 1 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje Blanaře ut s[upr]a.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Sup za g[runt] 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje Blanaře ut s[upr]a.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Sup za gr[unt] 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje Blanařového ut sup[ra].
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Sup za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového trojích peněz po 2 zl, což učiní 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Sup položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Sup položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového za 2 leta
4 zl.
A tak grunt svůj doplatil.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Ozvalda Šarpický ujal ten svrchu psaný grunt s půl lánem roli za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě Pavel Šeptal a Pavel Rabáček S.R.S.N.
f 172a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Čejka ujímá z poloulání ut s[upr]a toliko jednu čtv[rt] v summě za 20 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Ozvolda Šarpický a Jakub Soukeník SRSaN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Ozvald Šalpický maje jednu čtvrt roli ukoupenou, po smrti jeho Jan syn téhož Ozvalda Šalpického ujal ji a jemu se pouští, tak jakž otec jeho byl ujal, za summu
8 zl, platiti má ji každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za svobodnou. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jura Hudců a Pavel Supů SRSN.