Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Jozefa kněze Felixova

f 181a

Ten Jozef výš psaný má grunth od Václava Kosticova podle zápisu knih starých purkrechtních prostředních v listu 127 učiněného vyfrejmarčený, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, kteréhož jemu za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný postoupil a že od žádného hindrován ani napomínán nejni i na časy budoucí býti nemá, se tenž Václav ve všem zastoupiti podvolil.
A Jozef zase proti tomu Václavovi výš psanému gruntu svého na ten spůsob, což sirot[kům] Raškovým a druhým Drškovým náleží, ten aby sobě, co se spravedlivě vyhledá, doplatil, postoupil.
A tak Jozef ten grunth již zouplna má zaplacený.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jozef Felixů prodal ten grunt zaplacený Martinovi Mokrému za 31 zl bez závdanku, platiti počna leta 1616 po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Sup a Mikuláš Kozub SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Mokrý položil za gr[unt] Jozefovi Felixovi za 2 leta 6 zl.

Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule prodán jest ten gr[unt] požár Pavlovi Šeptalovi za 30 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bílý a Jan Rabáček S.R.S.a N.
f 181b
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Šeptal položil za grunt ut s[upr]a Jozefa Felixe, ty zůstávají za ouřadem
1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly Pavel Šeptal položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jozefa Felixového, ty zůstávají za ouřadem 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Šeptal položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jozefa Felixového a zůstává za ouřadem 1 zl.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Šeptal prodal ten gr[unt] vejš psaný ze vším příslušenstvím, jak jej sám držel, Mikulášovi Štěrbovi za summu 30 zl a ty tři zlm, které na něm vyplaceného jměl, jemu pustil, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Vachún a Jakub Soukeník SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Štěrba položil a přijali nápadníci n[ebožtíka] Jozefa Felixového, zůstávají za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Štěrba položil za rok 1646 a přijal ouřad 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Mikuláš Štěrba položil za rok 1647 a přijal ouřad 1 zl.