Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Macka Skoumala

f 11a

Letha Páně 1588 v neděli první postní podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 90 Matěj Skoumalů koupil jest půl podsedka z roubanicí v Jiříkovci za 20 zl bez závdanku.
Na kderoužto summu jest do letha 1593 vyplnil 3 zl 22 ½ gr a ostatek dopláceti zůstává Martinovi Blanaři od letha 1594 při Vánocích pořadně po 2 zl – 16 zl 7 ½ gr až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za zaplacení tej summy Mikuláš Škrobených a Jan Zdeňků R.S.A.N.

Letha Páně 1594 prodán napřed psaný grunth Mikulášovi Baťovému za 16 zl 7 ½ gr, závdanku téhož letha položil 1 zl, ten přijal Martin Blanařů. A tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává témuž Martinovi Blanařovému 15 zl 7 ½ gr, kteréž jemu od letha [15]95 pokládati má po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Vaněk Lysých, Jíra Častkovských R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Mikuláš Baťů Martinovi Blanařovu 1 zl.
f 11b
Letha [15]96 Matouš Šavarů koupil ten napřed psaný podsedek od Mikoláše Baťovýho za 16 zl, závdanku položil témuž Mikoláši 1 zl a letha vejš psaného položil roční peníze Martinovi Blanaři 1 zl a platiti má pořadně po 1 zl. Rukojmě Vaněk Petrových, Mach Cukrů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Matouš Šavarů za grunt svůj 1 zl. Ty jsou s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blanaře k jejich ruce přijaty.
Leta 1598 položil Matouš Šavara za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matouš Šavara za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře 1 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Kuna, Mathouše Šavary žena, prodala půl podsedka Vaškovi Šavarových za summu 17 zl, závdanku jí dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Žádalů, Mikuláš Lazebníků S.R.S.A N. Přidána k tomu podsedku roubanice v Jiříkovci.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Vašek Šavarových za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Vašek Šavarových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vašek Šavarových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Vašek Šavarových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Tomášového Pavla položil Vašek Šavara za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 15 gr.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Vašek Šavara prodal půl podsedka Jírovi Jankovému za summu 17 zl, závdanku jemu dal 1 zl 15 gr a pustil jemu, což na něm zaplatil, totiž 3 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Janíků, Jan Šenovský S.R.S.A N.
f 12a
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Janků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Janků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy
1 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Pavla Tomášového Jíra Janků prodal půl podsedka Martinovi Kubovýmu za summu 17 zl, závdanku mu dal 3 zl a což Jíra Janků na něm zaplaceného, totiž 4 zl, měl, ty jest Martinovi Kubovi pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Blanař a Jan Rabáčků SRSN.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Kubů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kubů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trkvy 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kubů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trkvy dvojích peněz 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Kubů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trkvy
1 zl.
Pusté