Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt ne[božtíka] Jíry Sučanských

f 201a

Letha Páně 1565 v pondělí po s[vat]é Trojici podle zápisu kněh purkrechtních starých v listu 74 Jíra Sučanský výš psaný koupil grunth svůj z spůl lánem roli i jiným k němu příslušenstvím od Zuzanny Třískalky za summu 44 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]85 peněz purkrechtních vyplnil 42 zl a ještě za něj dopláceti zůstává 2 zl. Ty jsou zadržalé, mají se s téhož gruntu do jiných peněz sirot[čích] doložiti.
Letha [15]94 položil Mikuláš a Jíra peněz ostatních 2 zl. Ty vloženy do truhlice sirotčí.
A tak má grunth svůj zúplna zaplacenej.

Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Jíra Sučanský prodal grunt z půl lánem roli a z vinohradem v Dolní hoře Mikulášovi bratru svému za summu 44 zl peněz hotových. A tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Martin Kuby Němcového, Martin Bednář S.R.S.N.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ut s[upr]a z půl lánem roli, s achtelem vinohradu v Dolní hoře, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Sučanským, Anně, manželce téhož neb[ožtíka] Mikuláše Sučanského, za summu 150 zl. Z toho sobě srazila, což jí neboštík Mikuláš Sučanský manžel její poručil na posledních penězích 20 zl, zůstává ještě předních peněz dopláceti na sirotky 130 zl, placením každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdáno za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Janků, Pavel Větrů, Martin Žádalů, Thomáš Pešků S.R.S.a N.
f 201b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Kroměřížský na místě Anny manželky své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 4 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Kroměřížský na místě Anny manželky své za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 2 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky Václav Kroměřížský položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 8 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Kroměřížský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Kroměřížský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského za 2 leta 6 zl.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Kroměřížský položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského peněz ročních 3 zl.

Pusté

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly ujal Pavel Volf ten grundt požár po ne[božtíku] otci svém Mikuláši Sučanským nápadem. Za svobodný, zaplacený a v ničemž závadný jemu jest odevzdán. Rukojmí za stavení gruntu a povinnosti všelijaký panský a obecní Jan Bartonec a Jakub Soukeník SRSaN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Pavel Volf z lásky svej otcovskej jako zeti svému ten grunt svůj maje zaplacený a žádnému nezávadný odevzdává Mikulášovi Čejkovi zase za zaplacený a žádnému nezávadný. Rukojmě za opravu, povinnosti panské i obecní Pavel Vachún a Jan (nečitelné) SRSN.