Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Jíry Řehákového

f 211a

Ten Jíra výš psaný má grunth svuoj ze štvrtí roli od několika leth zaplacený.

Leta [15]97 Jíra Řehák prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Jírovi Košťálovi za summu 52 zl, závdanku položil týž Jíra Košťálů Jírovi Řehákovi hned při odevzdání 7 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 zl.
Téhož leta [15]97 položil Jíra Košťál ročních peněz 3 zl. Ty přijal Jíra Řehák.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikoláš Sučanských, Macek Adamův, Jíra Janků, Matouš Šavara S.R.S.A.N.R.
Leta [15]98 položil Jura Košťál za grunt svůj Jírovi Řehákovi ročních peněz 3 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jíra Košťál za grunt svůj Jírovi Řehákovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Košťál za grunt 1 zl 15 gr. Ty jsou vydány Jírovi Řehákovi.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Košťál za grunt Jírovi Řehákovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Košťál za g[runt] Jírovi Řehákovi 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Košťál za g[runt] Jírovi Řehákovi 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Košťál za g[runt] Jírovi Řehákovi 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Košťál za grunt Jírovi Řehákovi 1 zl.
f 211b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Košťál za grunt Jírovi Řehákovi 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Košťál za g[runt] Jírovi Řehákovi 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Košťál za grunt ročních peněz po 2 zl – 6 zl. Ty přijal Jíra Řeháků.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Košťál položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijal Řeháků Jura.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Košťál položil za grunt peněz ročních za 2 leta 4 zl. Ty přijal Jura Řeháků.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Košťál položil za grunt Jírovi Řehákovi 2 zl.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr a ouřad prodali grunt požár Matějovi Kubkovi za summu 16 zl, platiti po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Pavel Šebesta, Pavel Monků SRSN.

Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky týž purgkmistr s ouřadem prodali ten svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Matyášovi Solnovskému za summu 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a opravy gruntu Pavel Dermíšek, Jobšajd švec S.R.S.N.
f 212a
Leta 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly prodán jest ten grundt požárem Pavlovi Tomášovému za summu 8 zl, platiti jej má po tři leta po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaký panské i obecní Jan Rabáček a Martin Větrův SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Pavel Tomášů na zadržalé peníze 4 zl. Takový zůstávají za ouřadem Velkej.

Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka Pavel Tomáš z toho gruntu zešel, takový zase týž purgkmistr z ouřadem prodali Pavlovi Chubotovi ze štvrtí roli za summu 12 zl bez závdanku, placení po vyjití lhot každoročně po 1 zl. Odevzdán za volné. Rukojmě za dílo panské i obecní Štefan Kloboučník, Jan Vachounů SRSN.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše prodán jest týž svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Vácslavovi Bartošovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Vachún, Pavel Baňař SRSN.