Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunth Jana Jurkového

f 221a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 44 Jan Jurků koupil jest grunt ze štvrtí roli a s achtelem vinohradu v Dolní hoře, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za summu 120 zl.
I nachází se, že jest od téhož kupu až do leta [15]93 závdanku a peněz purkrechtních i z dílem svým sraženým vyplnil 92 zl a ještě dopláceti od letha [15]94 při Vánocích zůstává Bětě a Zuzanně sestrám svým oběma spolu 28 zl, na každej díl po 14 zl. Ty jim povinen platiti od téhož leta [15]94 při času výš psaným na každej díl po 2 zl.
Více drží tenž Jan Jurků roubanici v Jiříkovci po nebožtíku Martinovi Bulatém bratru jeho pozůstávající, kterouž jest po smrti jeho od Martina Radova za hotových 9 zl ukoupil. Kteroužto má zaplacenou a žádnému za ni nic více povinen nejni.
Letha [15]94 položil Jan Jurků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Bětě a Zuzaně sestrám jeho.
f 221b
Letha 1594 při posudku v přítomnosti a s dovolením pana ouředníka stal se frejmark o grunty mezi Janem Jurkovým a Šalomounem Židem, a to takový: Jan Jurků oddává grunth svůj Šalomounovi za podsedek bez roli a přidává jemu na tejž frejmark hotových 12 zl. A tak tenž Žid povinen bude za tejž podsedek (jakž zápis v registřích těchto list 231 ukazuje) platiti obci velické od letha [15]95 při Vánocích po 4 zl summy 48 zl. A Jan Jurků čtvrt roli k gruntu od Žida vyfrejmarčenému přivlastňuje i s roubanicí a z toho Jeho [Mil]osti Pánu roboty i platy podle jiných čtvrtníků odbejvati má.
Letha [15]95 položil Šalomoun Žid peněz purgkrechtních obci velické 4 zl.
Letha [15]96 položil Šalomoun Žid peněz purgkrechtních obci velické 4 zl.

Leta [15]97 ten grunt napřed psaný jest prodán od Jana Jurkového Mikolášovi Václava Jakšova ze čtvrtí roli za summu 60 zl, závdanku položil při odevzdávce Mikoláš Janovi Jurkovému 6 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 4 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Talajů, Jan Matěje Miláčka, Jan Vaňka Jakšového, Daněk Bartošův S.R.S.A.N.
Leta [15]97 položil mimo závdanek ročních peněz Mikoláš Václava Jakšových 4 zl. Ty jsou vydány Bětě a Zuzanně napřed psaným.
Leta 1598 položil Mikuláš Jakšových za grunt svůj 4 zl. Ty přijaly Běta a Zuzana, nápadníci napřed psaní.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Jakšů za grunt svůj 4 zl. Ty přijali nápad[níci] napřed psaní.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Jakšů za grunt 4 zl. Ty přijali nápadníci svrchu psaní.
f 222a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Jakšů za grunt 2 zl. Ty přijali nápadníci svrchu psaní, totiž Mikl Srnů sám.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Jakšů za grunt nápadníkům ut s[upr]a 2 zl. Ty přijal Mikl Srnů po Zuzaně ut s[upr]a.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Jakšů za grunt nápadníkům svrchu psaným 4 zl. Z toho dáno Mikulášovi Srnovýmu po Zuzaně 2 zl a na kostel velický poručených od Jozefa Felixa po Bětě 2 zl. A tak ti nápadníci tu nic víc nemají.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Jakšů za g[runt] 3 zl. Ty přijal Martin Písecký na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Jakšů za grunt 1 zl 15 gr. Ten přijal Jíra Žilků na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Jakšů za grunt Jírovi Žilkovi na díl Kateřiny manželky je[ho] 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Jakšů za gr[unt] Jírovi Žilkovi na díl Kateřiny manželky jeho 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Jakšů Jírovi Žilkovi dvojích peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Jakšů položil za grunt Jírovi Žilkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Jakšů položil za grunt za 2 leta Jírovi Žilkovi 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Jakšů položil za gr[unt] Jírovi Žilkovi 2 zl.

Pusté

Letha 1628 po smrti Mikuláše Jakše purgkmistr a starší prodali ten grunth ut s[upr]a ze čtvrtí roli Tomášovi Cigánkovi za summu, což na něm dopláceti jest, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Martin Kelecký, Jakub Světlík S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Tomáš Cigánek položil za gr[unt] Martinovi Žilkovi 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vác[lava] Pivky Thomáš Cigánek položil za gr[unt] Martinovi Žilkovi 1 zl.

f 222b
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Tomáš Cikánek položil za grunt Martinovi Žilkovi, kteréž přijal 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového Tomáš Cikánek položil za grunt Martinovi Žilkovi, kteréž přijal 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Tomáš Cikánek položil za grunt Martinovi Žilkovi, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Tomáš Cikánek položil za grunt a ty přijal Martin Žilka 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Tomáš Cikánek položil za gr[unt] a ty přijal Martin Žilka 15 gr.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Tomáš Cikánek položil Martinovi Žilkovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Tomáš Cikánek položil a ten přijal Martin Žilkův 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Tomáš Cigánek za rok 1646 1 zl. Ty přijal Martin Žilkův.

Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávky tak jakož jest Kateřina Gigánkova v držení měla, takovej zase Zachariášovi Landeckému jest prodala za summu 22 zlr, placení každoročně po 1 zlr. Závdanku položil při odevzdávce 2 zlr, ty přijala Kateřina svrchu psaná. Rukojmě za dílo, povinnosti panské i obecní Tomáš Šlajer, Bartoň Klem SRSN.