Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Daniele Bučka

f 241a

Letha Páně 1584 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 27 Daniel Buček koupil jest grunth svůj, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za 150 zl.
Na kderoužto summu od koupení toho gruntu do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních nápadníkům, kterýmž tu co náleželo, vyplnil 138 zl a tak ještě dopláceti zůstává Mackovi Ondráčkovu podle zápisu těchž knih starých v listu 28 od letha 1593 12 zl. Na to jest jemu téhož letha zadržel 4 zl a ostatek letha [15]94 při Vánocích a [15]95 při témž časi po 4 zl jemu povinen dopniti jest.
Rukojmě Jan Hanáček, Martin Řičice, Martin Bulatých, Kuba Žádalů, Vašek Švec, Martin Miklásků a Jan Holbař R.S.N.
Letha [15]94 položil Daniel Buček peněz purgkrechtních za grunth 4 zl. Ty jsou dány do truhlice obecní a zanechány Mackovi Ondráčkovu. A ty jsou vydány témuž Mackovi Ondráčkovu.
Letha Páně 1595 položil Daniel Buček za grunth 4 zl. Ty jest přijal Macek Ondráčků.
Letha [15]96 položil Daniel Buček za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty přijal Macek Ondráčků. A tak on tu již v městečku Velkej nic nemá. A Buček má grunth zaplacený.
f 241b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Daniel Buček prodal grunt s půl lánem roli, s polovicí osetí ozimého, se
2 koňmi, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi Sekerkovi za hotových 40 zl 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Sučanský, Macek Adamů S.R.S.A N.
A tak má grunt zaplacenej.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky nápadníci po n[ebožtíku] Mikulášovi Sekerkovi prodali tento požár místo pustý s půl lánem roli, k tomu zahrádku a jinými věcmi k tomu požáru přináležejícími Martinovi Václava Kšticova za hotových 5 zl. A tak má zouplna zaplacený. Rukojmě za stavení, opravu a jiné povinnosti Jíra Bartoňů, Václav Šidláků slíbili rukou SN. Zaplacený.
Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Janovi Juralíkovi za summu 30 zl, placení komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntu Jan Vachoun, Václav Šavara a Václav Pivků SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Juralík s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Tomášového 1 zl. Zůstávají za ouřadem, jsou vydány.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky položil Jan Juralík s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Tomáše a jsou jemu na učení řemesla krejčovskýho vydány 15 gr.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití Jana Juralíka z téhož gruntu tenž purgkmistr z ouřadem prodali takový gr[unt] zase s polouláním roli Jurovi Gronosovi za summu 30 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Mikuláš Horák a Pavel Pešek SRSaN.
f 242a
Letha 1646 za purgkmistra Mikoláša Blanařů Jura Gronos položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Tomášového 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jura Gronos položil Pavlovi Tomášovému za rok 1646 1 zl.