Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunt Kateřiny Šepelkový

f 291a

Ta Kateřina Šepelková výš psaná má grunth, kterýž jest n[ebožtík] Martin Srnů manžel její se štvrtí roli za 73 zl koupil.
Na kderýž jest nebožt[ík] a táž Kateřina po smrti je[ho]
56 zl vyplnila a ještě za něj dopláceti 17 zl zůstává. Těch
17 zl ta Kateřina dílu po druhém muži posledním n[ebožtíku] Janovi Šepelkovi jest sobě srazila a tak ten grunth zouplna doplacený má.

Leta 1598 Joachym prodal grunt ze čtvrtí roli i z zahrádkou pod Vinohrádky na místě Kateřiny Šepelkové manželky své Matějovi Skočovskýmu za summu 40 zl, závdanku jemu dal při odevzdávce 2 zl a což jemu ještě mimo vzetí závdanku náleželo 38 zl, ty j[es]t Joachym Mackovi Skočovskýmu za hotových 9 zl 15 gr prodal. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Jan Santal, Dobiáš Oulehla, Václav Mlynář S.R.S.N.
A tak ten grunt zouplna zaplatil.

Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Macek Skočovský prodal grunt ze čtvrtí roli, z zahrádkou pod Rovnými Janovi Balcarovi a přidal jemu dvoje honce žita pod Hájem a půl honců v Bozatíně za summu 30 zl peněz hotových. Rukojmě Mikuláš Šidláků, Mikuláš Pecen S.R.S.N.
A tak ten Jan Balcarů má grunt svůj zaplatcený.
f 291b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky ouřad prodali požár ze čtvrtí roli, z roubanicí a zahrádkú [ve] Vinohrádcích Jírovi Tomášovýmu za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Klimek Bednář, Martin Hlávků SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Tomášů položil za grunt peněz prvních 2 zl. Ty jsou vydány Václavovi Křížovi Nivnickýmu do Polehradic.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Tomášů položil za gr[unt] Václavovi Křížovi ut s[upr]a 2 zl.

Letha 1618 svrchu psaného Jíra Tomášů prodal ten grunt se čtvrtí roli Janovi Bačanému za 21 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáček a Mikuláš Jakšů SRSaN.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Eva, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Bačaným, prodala tento grunt zase Vaňkovi Ondrových za summu 31 zl, závdanku jí dal 6 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Thomášů a Jíra Čejků S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1632 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten gr[unt] se čt[vrtí] roli Jakubovi Soukeníkovi za s[umm]u 12 zl bez závdanku, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hrnčíř a Jíra Hroša S.R.S.N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Jakub Soukeník položil za gr[unt] svůj, ty přijal Pavel Tomášů 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jakub Soukeník položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Pavel Tomášů.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jakub Soukeník položil za gr[unt] svůj peněz ročních, ten přijala Dorota Tomášová 1 zl.
f 292a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jakub Soukeník položil a ten přijala Dorotha Tomášová 1 zl.

Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jakub Soukeník prodal ten grunt svůj i ze čtvrtí roli Bartošovi Kleinovi za summu 24 zl, závdanku dal 5 zl, ostatní summy platiti povinen bude ročně po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za dílo a placení i povinnosti panské i obecní Řehoř Šrek, Jakub Soukeník SRSaN.