Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Kuby Němcové[ho]

f 301a

Letha Páně 1586 podle regimentu letha [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorova Jakub výš psaný koupil jest grunth po n[ebožtíku] Martinovi Mikloškovému zůstalý za 69 zl.
Závdanku na tu summu položil 2 zl a mimo ten závdanek peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 15 zl 15 gr a zadržel do téhož letha 6 zl 15 gr. A mimo ty položené a zadržalé peníze ještě dopláceti zůstává s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Plevy, totiž Jírovi od letha [15]94 při Vánocích 45 zl po 4 zl.
Rukojmě za dosti tomu učinění a toho gruntu placení i jinou povinnost Jan Žobský, Pavel Jež, Martin Škopů a Martin Slavkovský z Javorníka R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Kuba Němců za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Kuba Němců za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Kuba Němců za grunth 4 zl.

Leta 1598 Kuba Němců prodal grunt ze čtvrtí roli Ondrovi Bytčanskýmu za summu 50 zl bez závdanku a Ondra Bytčanský zase jej prodal Petrovi Štyrletýmu za summu 70 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce 3 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Macek Skočovský, Tomáš Kujů, Jan Krocín S.R.S.N.
f 301b
Leta [15]98 položil Petr Čtyrletý peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy za grunt svůj 3 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Petr Čtyrletý za g[runt] svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy 3 zl.
A jakož Kubovi Němcovýmu náleželo na tomto gruntě summy
29 zl 15 gr, takové peníze prodal Petrovi Čtyrletýmu za hotových 5 zl. A tak Kuba na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Petr Čtyrletý za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Petr Čtyrletý za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Petr Čtyrletý za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy
3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Petr Čtyrletý za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy
3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Petr Čtyrletý za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy
3 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Plevy, ještě summy 16 ½ zl, takové peníze prodal Petrovi Čtyrletýmu za hotových peněz 1 zl 15 gr. A tak Petr Čtyrletý má grunt svůj zaplacený.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi pozůstalý po neb[ožtíku] Ondrovi Byčanským, kterýž týž Ondra od Petra Čtyrletého za 1 zl 15 gr hotových koupenej a zaplacenej měl, Jírovi Košťálovi za 40 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Eliášů, Jíra Kozičků S.R.S.A N.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a starší prodali ten grunt se čtvrtí roli Martinovi, synu n[ebožtíka] Václava Kšticového, za 10 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1620 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Tomášů a Mikuláš Santal SRSAN.

Pusté
f 302a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho a jinších osob k němu přidaných prodal ouřad velický ze čtvrtí roli grunt Janovi Bačanému, totiž požár, bez závdanku v summě 12 zl, placení rok po roku po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravy gruntu a povinností vrchnosti odbejvání i obecní Jan Kolář, Mikoláš Švajský S.R.S.N.

Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Bačanej prodal grunt se čtvrtí roli Janovi Molerovi za summu 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jan Pešek a Pavel Dermíšek SRSAN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil za gr[unt] svůj Jan Moler obci velický 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Moler položil za grunt peněz ročních 15 gr. Ten přijala obec velická.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Moler položil obci velické peněz ročních 1 zl.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Moler prodal ten grunt zase ze čtvrtí roli Gregorovi Šrekovi za summu 23 zl, závdanku dal, kteréž Jan Moler přijal 3 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Matěj Brodský a Jakub Hřivňák SRSaN.
f 302b
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Gregor Šrek položil peněz ročních za rok 1647 1 zl. Ten přijal Jan Moler.

Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Gregor Šrek prodal jest ten grunt ut supra z jednou čtvrtí roli Pavlovi Vizovskému za summu 23 zl, závdanku dal, kterýž Gregor Šrek přijal 1 ½ zl a 4 zl, kteréž Gregor vyplatil, ty jest Pavlovi pustil. A tak bude míti na tom gruntě zaplaceného 4 zl, platiti ostatní summu má každoročně po 1 zl. Rukojmě za opravu grunthu, placení povinnosti všelijaké J.H.M. i obci Jakub Hřivnáč a Zachariáš Landecký S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky po zhoření ujal týž grunt Martin Švajský za summu 23 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl komu náležeti budou. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Pivků a Zachariáš Landecský SRSN.