Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Drunt Daniele Bučka

f 311a

Letha Páně 1594 ve čtvrtek před s[va]tou Maří Magdalenou mezi Danielem Bučkem jedné a Janem Morúsem strany druhé stala se z jistým dovolením pana Jana Šponara z Blinsdorfu, ouředníka strážnického, smlouva o místo po shoření bez roli pusté a kus roli nad vinohrady ležící od gruntu Daniele Bučka k gruntu Jana Morúsa přikoupené celá a dokonalá, a to taková, že jest tenž Daniel Buček od gruntu svého místo pro zlepšení gruntu druhého Janovi Morúsovi za hotových 2 zl však na tento spůsob prodal, aby ten Jan každého platu při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Václavu ku pomoci Jeho Mi[l]osti Pánu témuž Danielovi po 4 gr a žita lazebnickýho ½ čt[vrti] mu aby vykonával.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Daniel Buček prodal čtvrt roli a Jan Morús grunt s druhou čtvrtí roli, jakž nahoře o tom dotčeno, a tak již půl lánu spojeno bude, Jírovi Ševčíkovi za summu 14 zl, závdanku dal Danielovi Bučkovi 6 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rabáček.
Z toho gruntu náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Morousa předních peněz 2 zl.
Danielovi Bučkovi 6 zl.
f 311b
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jíra Ševčík za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Morousa 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Ševčík za g[runt] 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Morousa ostatní 1 zl a Danielovi Bučkovi dáno 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Ševčík za g[runt] Danielovi Bučkovi 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, ty sou jemu vydány.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Ševčík za g[runt] Danielovi Bučkovi 3 zl.
A tak grunth svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali požár s půl lánem roli, z jednou krávou, svinského dobytka 2, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Ševčíkovi, Janovi Baňařovýmu, zeti téhož neb[ožtíka] Jíry Ševčíka, za summu
100 zl. Závdanku dal 8 zl, přijal jej purgmistr na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hlávků, Jíra Okénko, Jíra Trnka, Pavel Větrů S.R.S.A N.
Skoupil od Lukáše Ondřejových z Souchova, což jemu na díl Anny manželky jeho, dceři nebo[žtíka] Jíry Ševčíka, náleželo 41 zl 7 ½ gr za hotových 7 zl. A tak tu ten Lukáš ut s[upr]a nic více nemá.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil za g[runt] Jan Baňař na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 1 zl.
Za tento grunt placení jest dále podle tohoto za tou příčinou, že jest spolčen.

Pusté
f 312a
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho jednu čtvrt roli ujal po neboštíkovi Janovi Baňařovi Jiřík Cibina, kteráž jemu podle nápadu příslušející jemu, takže dobrovolně Jan Baňař, co jemu vedle register přináleží, připisuje a daruje. A tak ho má za zaplacený. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Jan Švehla, Jan Bílej S.R.S.N.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Cibina zemřel, tehdy ten grunt ze čtvrtí roli [prodán] Matějovi Brodskému za summu 12 zl bez závdanku, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Gregor Šrek a Adam Mladík SRSaN.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil Matěj Landecký grundt ze čtvrtí roli po Matěji Brodském za summu
12 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Jan Hroš a Pavel Obětkovskej S.R.S.a N.R.

Letha páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Vácslav Pivků zemrouc zanechal svůj grunt, po smrti jeho ujímá týž grunt Jíra Pivků za summu
12 zl, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Čajka a Martin Drahotuský SRSN.