Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunt Jana Morúsa

f 321a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starých sirot[čích] v listu 104 Jan výš psaný má grunth svůj koupený za summu
80 zl.
Na kderýž jest Zuzanna manželka jeho i on sám přiženíce se k ní vyplnil 65 zl 14 gr 5 ½ den a ještě za něj dopláceti zůstává 14 zl 15 gr 1 ½ den. Ty všecky za ním zadržalé zůstávají a sirot[kům] nebožt[íka] Martina Morúsa náležejí.
Rukojmě Vítek Lazebník, Lukáš Košťál, Pavel Zelený, Jan Žobskej, Jan Ďatlů R.S.A.N.
A mimo nadepsaný grunth tenž Jan Morús přikoupil jest sobě místo po shoření pusté od Daniele Bučka za 2 zl, z kteréhož ku pomoci tomu Danielovi Bučkovi dvojího platu při s[vaté]m Jiří 4 gr a při s[vaté]m Václavě též 4 gr a žita lazebnického
½ čt[vrti] dávati a trojí robotu lesní vykonávati, jakž v těchto knihách v listu 311 položeno, má.
Letha [15]94 položil Martin(!) Morús peněz ročních za grunth, což od nápadníkův toho statku skoupil, jakž se o tom v knihách sirotčích obšírněji najde zapsáno, 7 zl 15 gr.
Téhož letha ut s[upra] položil Jan Morús peněz hotových zasedělých za grunth svůj ostatních 7 zl 1 ½ den. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
A tak má grunth svůj zouplna zaplacenej.
f 321b
Leta [15]97 Jan Mores(!) prodal grunt svůj ze čtvrtí roli, též z druhý[m] sedlištěm i jiným vším k tomu příslušenstvím Jírovi Ševčíkovi za summu 100 zl. Závdanku při odevzdávce položil Jíra Ševčíků témuž Marysovi(!) 10 zl a ostatek platiti má od leta [15]97 po 5 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Pavla Jakšových, Mikoláš Žídlíkových, Martin Rabáček, Petr Čtyrletý, Jan Duchkových, Matěj Karas S.R.S.A.N.
Téhož leta [15]97 položil Jíra Ševčík za grunt svůj 5 zl. Ty přijal Jan Mores.
Leta 1598 položil Jíra Ševčík za grunt svůj 5 zl. Ty přijal Jan Mores.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Jíra Ševčík zkoupil sám na sobě na tomto gruntě od Jana Moryse summy 49 zl za hotových peněz 13 zl 22 ½ gr a na gruntě Jana Hafrova Cigánka ostatek odvedl témuž Janovi Moresovi 31 zl. Ty jak jemu přijdou, při tom gruntě Jana Hafrova se spravíš.
A tak Jíra Ševčík má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Letha 1606 za purgkmistra Daniele Třískala podle rozdílu statku n[ebožtíka] Jíry Ševčíka Jan Baňař ujal grunt v summě 100 zl. Z toho sobě srazil dílu svého na témž gruntě 15 zl
7 ½ gr a skoupil od Lukáše Ondřejových z Souchova, což se jemu na díl Anny manželky jeho, dcery n[ebožtíka] Jíry Ševčíka, dostalo 41 zl 7 ½ gr, zůstává ještě dopláceti 43 zl 15 gr, placením po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Hlávků, Jíra Okénko, Jura Trnků, Pavel Větrů S.R.S.A N.
Téhož letha položil Jan Baňař závdanku za grunt svůj na sirotky Jíry Ševčíka 8 zl.
f 322a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Baňař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Baňař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Baňař za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Baňař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka čtverých peněz po 2 zl – 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistrovství svého Jan Baňař položil za ty dva grunty peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka
3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře týž Jan Baňař položil za ty dva grunty peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka za 2 letha 8 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Baňař položil za dva grunty na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 4 zl.

Pusté

Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Václav Pivků ten grunt požár ze čtvrtí ujal s rolí a má jej odevzdaný za zaplacený sobě. Rukojmě za stavení gruntu, odbejvání povinnosti panské a obecní Jan Tomášů, Jan Vachoun SRSN.