Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Jana Krejčího

f 341a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 46 tenž Jan výš psaný koupil jest podsedek a půl sklepu pod ním, jakž v starých knihách mimo těch prostředních obzvláštní zápis v listu 8 ukazuje, za
40 zl.
I nachází se, že jest od téhož kupu svého až do letha [15]93 za ten grunth Jan Krejčí vyplnil 17 zl a ještě za něj dopláceti zůstává od letha [15]94 23 zl. Ta summa náleží osobám těmto:
Item Jírovi Baťovi 10 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
A sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Juráně do Javorníka též náleží po vybrání spravedlnosti Jíry Baťové[ho] 13 zl. Ty jim jíti mají též po 2 zl.
Rukojmě poněvadž předešlí zemřeli, tyto nové při spravování rejster zastaví.
Letha [15]94 položil Jan Krejčířů za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány manželce Jíry Baťového a ona je obrátila na panské poplatky.
Letha [15]95 položil Jan Krejčířů za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl. Ty sou dány Jírovi Baťovi. Ten Jíra umřel, spravedlnost ještě 6 zl na děti jeho připadla.
Letha [15]96 položil Jan Krejčí za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Krejčí za grunt svůj peněz purgkrecht[ních] 2 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baťového.
f 341b
Leta 1598 položil za grunt svůj Jan Krejčí na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baťového ostatních peněz 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Krejčí za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baťového
2 zl. Ty zůstávají při ouřadu a náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Juráně do Javorníka, jsou na ty sirotky vydané.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Remšík na místě Jana Krejčího za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně do Javorníka 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Remšík za gtr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně do Javorníka 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položila Běta Remšíková za g[runt] za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Běta Remšíková prodala podsedek Martinovi Kašpárkovému za 40 zl, závdanku jí dal 2 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
1 zl, až se Anně Zálešíčce vyplní, potom po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr Štyrletý, Jan Oulehle S.R.S.N.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Kašpárků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně (neuvedeno).
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Kašpárků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Kašpárků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl Ten přijala Kateřina, dcera neb[ožtíka] Jana Juráně na díl svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Kašpárků na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl. Zůstává při ouřadu, vydán jest Kateřině, dceři n[ebožtíka] Juráně.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Martin Kašpárků trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně za grunt svůj, totiž 3 zl. Z toho dáno Kateřině, dceři n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kašpárků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl. Ten 1 zl dán jest Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Jana Juráně z milosti, nebo ona sirotek zběhlá jest a spravedlnost její Jeho [Mil]osti Pánu náleží.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kašpárků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně za
2 leta 2 zl.
f 342a
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Kašpárků položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Krejčího 1 zl.
Tolikéž ten Martin Kašpárků dal Bětě, dceři n[ebožtíka] Jana Krejčího, peněz za ten grunt položený 1 zl.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali ten svrchu psaný podsedek Janovi Nedošelovi za summu 2 zl, placení po vyjití tří let Mikulášovi Babirádovi po 15 gr. Jest odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Zálešák a Jíra Vyhalovský SRSN.