Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Petra Duspivy

f 351a

Ten Petr výš psaný má grunth svůj podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 66 za summu 60 zl koupený.
Kterýž jest z penězi, což na něm od mateře manželky své koupil, zouplna zaplatil a tak za něj žádnému nic více povinen není.

Leta 1598 Petr Duspiva prodal grunt svůj Ondrovi Bytčanskýmu za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jura Ševčíků, Mikuoláš Jakšů a Jan Duchků S.R.S.N.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Ondra Bytčanský za grunt svůj Petrovi Duspivovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Ondra Byčanský Petrovi Duspivovi 3 zl.
Petr Duspivo majíce na tomto gruntě spravedlnosti své mimo vyzdvižení ještě 34 zl, ty jest prodal Jírovi Barvínkovi za
8 ½ zl. A tak tu nic nemá.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Ondra Byčanský za gr[unt] Jírovi Barvínkovi na peníze skoupené 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Ondra Byčanský za g[runt] Jírovi Barvínkovi 1 zl 15 gr.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodal podsedek svůj Thomášovi Hrnčířovi za summu 40 zl, závdanku jemu dal při odevzdávce 3 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lukášů, Vávra Drahotouský, Ondra Byčanský, Ondra Duchků S.R.S.A N.
f 351b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Thomáš Hrnčíř Jírovi Barvínkovi za grunt 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Tomáš Hrnčíř Jírovi Barvínkovi za g[runt] 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Tomáš Hrnčíř na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za grunt 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Tomáš Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Tomáš Hrnčíř položil [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za grunt peněz ročních 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Tomáš Hrnčíř položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za 3 leta
9 zl.
Pusté

Letha 1633 za purgmistra Jíry Čejky prodán jest ten podsedek požár Matyášovi Miklovi za s[umm]u 10 zl bez závdanku, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Šavara a Mikuláš Doubek S.R.S.N.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil Mikuláš Juřík grunt ze štvrt roli od Tomáše Hrnčíře za summu 12 zlm, platiti má po vyjití 3 leth po 1 zlm až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Baňař a Jan Silnej S.R.S.a N.R.