Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Petra Tomšové[ho]

f 31a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 14 Petr vejš psaný koupil jest podsedek od Jíry Barlabáše za hotových 10 zl, kterýž jest zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nezůstává.

Letha Páně 1594 prodal Petr Tomšů grunth Janovi Fulneckému za summu 26 zl i s roubanicí, platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl. Rukojmě Jakub Fulnecký, Martin Hrnčíř R.S.N. Ta spravedlnost náleží nápadníkům téhož n[ebožtíka] Petra Tomšového.
[Letha] 1595 ten grunth jest zase Vaněk Tomášů z mateří svou, majíc na něm spravedlnost sobě náležitou, ujali a jej zaplacenej mají.

Leta 1598 Anka, manželka n[ebožtíka] Petra Tomšových, prodala podsedek svrchu psaný Vaňkovi Tomšovýmu synu svýmu za summu 18 zl, závdanku jí položil při odevzdávce 2 zl, ostatek platiti má od leta 1599 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Šavara, Klimek Bednář S.R.S.N.

Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka jakož náleželo Ance n[ebožtíka] Petra Tomšových na tomto gruntě summy 16 zl, takové peníze švagrovi a sestře, když jest táž Anna zemřela a na ně to připadlo, pustili Vaňkovi Tomšovýmu. A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.
f 31b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Vaněk Petra Tomšového prodal podsedek s roubanicí a loučkou Mikulášovi Šteruzskýmu za summu 32 zl, závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Zámečník, Jíra Hašaša, Mikuláš Zdeňků S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Šteruzský za podsedek Vaňkovi Tomšovému 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Mikuláš Steruský za podsedek Vaňkovi Tomšovému 2 zl.

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala prodán podsedek ze 2 roubanicemi v Jiříkovci, z kterého Mikuláš Šterovský ušel, Vaněk Petrů Janovi Blanařovi za summu 32 zl bez závdanku a pustil jemu Vaněk Tomšů z toho podsedka 5 zl, též Mikuláš Šteruský 9 zl. A tak zůstává Janovi dopláceti 18 zl, placením od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Martin Kubů, Jura Tomšů R.S.N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan Blanař za grunt Vaňkovi Tomšovému 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Blanař za grunt Vaňkovi Tomšovému 1 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Blanař za gr[unt] Vaňkovi Tomšovému 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Blanař
4 peněz Vaňkovi Tomšovému po 1 zl, totiž 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Blanař položil za grunt Vaňkovi Tomšovému peněz 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Blanař položil za grunt Vaňkovi Tomášovému za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Blanař položil za grunt Vaňkovi Tomášovému 1 zl.

Pusté
f 32a
Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského Jíra Barvínek dostanouc nápadem po neb[ožtíku] Janovi Blanařovi podsedek ut s[upr]a, prodal jej Martinovi Žilkovi za summu tu, což na něm dopláceti jest, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Bílý, Ozvalda Selpický
S.R.S.A N.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jíry Machuly položil Martin Žíla za gr[unt] svůj, ten přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Leta Páně 1645 za purgkmistra Mikuláše Baňařového Martin Žílů položil peněz ročních Kateřině Barvínkové, což přijala
1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Žílů položil a přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Martin Žíla položil za rok 1646 1 zl. Ten přijal Matěj Kubíček z Lipova na místě Kateřiny Barvínkový manželky svej.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Martin Žilka položil za rok 1647 1 zl. Ten přijal Matěj Kubíček z Lipova na místě Kateřiny Barvínkovej manželky svej.