Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Jíry Štěpánové[ho]

f 401a

Ten Jíra vejš psaný má grunth svůj letha [15]92 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 155 učiněného po n[ebožtíku] Štěpánovi otci svém koupený za 60 zl.
Na kderoužto summu vyrážejíce díl svůj i s penězi purgkrechtními vyplnil jest do letha [15]93 i s tím, což 1 zl odpuštěn, 35 zl 15 gr. A ještě zůstává dopláceti 4 zl 15 gr.
Ta summa všecka náleží Matějovi Fulneckýmu po Margetě Kubějce manželce jeho. Ty má takto pokládati: letha [15]94 při Vánocích položiti má 1 zl 15 gr a potom od letha [15]95 týž při témž časi platiti má po 3 zl.
Rukojmě Jíra Skalický, Martin Prachař a Martin Stravů
R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jíra Štěpánů za grunth svůj peněz purgkrechtních Matějovi Fulneckému 1 zl 15 gr.
Letha [15]95 položil Jíra Štěpánů za grunth 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Štěpánů za grunth 1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Jíra Štěpánů za grunt svůj 1 ½ zl s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho.
Leta [15]98 položil Jíra Štěpánů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho 1 ½ zl.

Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jíra Štěpánů prodal grunt ze čtvrtí roli Martinovi Dotkovi a přidal jemu skopní ze dvojích honců, kdež jest obseto, totiž za summu
50 zl. Závdanku jemu
f 401b
dal 5 zl a platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pastýřů, Ondra Bytčanský, Jan Duchků S.R.S.N.
Letha [15]99 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Dotka za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho ty 3 zl.
Jakož náleželo posledních peněz Jírovi Štěpánovému summy
35 ½ zl, ty jest Martinovi Dotkovu pustil, neb je sobě na podsedku, kterýž od něho koupil, porazil. A tak nebude povinen ten Martin Dotků na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho doplatiti 9 zl 15 gr, placením ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Dotků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého
2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Dotků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho
2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Dotků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho
1 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Dotků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Dotků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého
2 zl.

Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt ze štvrtí roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Dotkovi, Václavovi Gejdošovi za summu 60 zl bez závdanku, platiti má každého roku od letha 1608 po 2 zl. Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmí Jan Pikna, Jan Polách S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého předních peněz
3 zl 15 gr.
S[irotku] n[ebožtíka] Kateřině Martina Dotkového 56 zl
15 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav Gejdoš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Gejdoš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Gejdoš za gr[unt] 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho posledních 15 gr a Kateřině, dceři n[ebožtíka] Martina Dotka na Souchov prvních pe[něz] 1 ½ zl.
f 402a
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky jakož náleželo na tomto gruntě ještě peněz dovzíti po letech Kateřině, dceři n[ebožtíka] Martina Dotkového, na Souchov summy 49 zl, ty jest prodala Václavovi Gejdošovi za hotových 8 zl. A tak tu již nic více nemá a Václav Gejdoš má tento grunt zaplacený.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Gajdoš prodal ten grunt se čtvrtí roli Šimonovi Morkovickému za 30 zl, závdanku dal 6 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kuchyňka, Šimon Karas SRSAN.
Letha ut s[upr]a Šimon Morkovický položil za ten grunt prvních peněz Václavovi Gajdošovi 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Šimon Morkovický položil za grunt Václavovi Gajdošovi 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového po smrti Šimona Morkovického prodán jest grunt tento Gottfrídovi Krauzovi za summu 30 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Švec a Mikuláš Babirád S.R.S.a N.

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Gottfríd Krauz položil za grunt na nápadníky Václava Gejdoše 2 zl. Ty přijala Anna, dcera téhož Václava Gejdoše.

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Gottfríd Krauz prodal jest ten grunt zase, tak jakž ho sám jměl, na něm nic nevyplatil, Martinovi Otépkovi za summu 30 zl a vyplatil 2 zl na poslední summu, jemu náležeti budou, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Otépka, Gottfríd Krauz SRSN.
f 402b
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Martin Otépka prodal ten grundt ut s[upr]a ze čtv[rtí] roli Mikulášovi Valačkovi za summu 31 zl, placení ročně po 1 zl, závdanku dal Otépkovi 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu gr[untu] povinnosti panské i obecné Tomáš Cikánek a Mikuláš Horák S R S a N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš Valačka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Gejdoša a zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Valačka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Gejdoša a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Valačka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Gejdoša 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze štvrtí roli Mikuláš Horákh po Mikulášovi Valačkovi za summu
31 zlm, platiti má komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Gronosa a Mikuláš Sekerka S.R.S.a N.R. A co Mikuláš Valačka na to položil, tomu Mikulášovi Horákha pouští.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Janovi Sládkovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Hrošů a Martin Kšticů SRSN.