Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Matouše Lhotskýho

f 421a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 62 ten Matouš vejš psaný koupil jest [grunt] po n[ebožtíku] Mikulášovi Juráchových zůstalý ze štvrtí roli za 8 zl.
Na to jest položil do letha [15]93 2 zl 15 gr a od letha [15]94 při Vánocích platiti má pořadně po 1 zl. Těch 5 zl
15 gr, které se ještě od letha [15]94 dopláceti mají, náležejí sirotkům n[ebožtíka] Jíry Rašky.
Rukojmě Tobiáš Oulehlů, Jíra Suchánek, Vašek Pastejřů a Pavel Košťál R.S.N.
Letha [15]94 položil Mathouš Lhotský, ty do truhlice sirotčí složeny 1 zl.
Letha [15]95 a [15]96 položil Matouš Lhotský za grunth peněz 2 zl.
Leta [15]97 položil Matouš Lhotský za grunt svůj 1 zl.
Leta 1598 položil Matouš Lhotský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 1 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matouš Lhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky ostatních peněz 15 gr.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplatcený.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala prodán požár ut s[upr]a Václavovi Raškovi, kterýž jemu a bratřím i sestře jeho po Kateřině tetě jejich, manželce neb[ožtíka] Matouše Lhotskýho, připadl, za summu 8 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 2 zl a Mikuláš bratr jeho pustil jemu díl svůj 2 zl, zůstává dopláceti Janovi bratru svému a Bětě sestře své každému po 2 zl, což učiní 4 zl, platiti je má každého roku při Vánocích po 1 zl. Pdevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Mirošovský, Lukáš Šturm S.R.S.N.
f 421b
Matouš Lhotský umřel a ten grunt připadl na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky, kteréhož se ujal Václav Rašků a bratří jeho pustili jemu díly své, Běta pak díl svůj jemu prodala za 15 gr. A on Václav prodal jej jako svůj vlastní a zaplacený Petrovi Světlíkovi za 28 zl. Závdanku dal jemu hned při odevzdávce 6 zl, platiti má po 2 zl počna leta 1616. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Kejduš a Mikuláš Kníže
SRSN. Stalo se za purgkmistra Jana Baňaře a spolu starších jeho leta 1615.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Petr Světlý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Raška za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Petr Světlý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 2 zl. Ty přijal Václav Rašků.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Petr Světlík prodal zase tento grunt Janovi Raškovi a Jan Raška zase prodal Pavlovi Ševcovi za summu 26 zl, závdanku jemu dal 6 zl a platiti po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Daněk Tesařů a Jan Raška S.R.S.N.

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře prodal grunth ze čt[vrtí] roli Pavel Švec Anně, manželce kněze Martina Bobrovského, za summu 27 zl. Závdanku dala obec 7 zl a ty pustili Aničce Martinový manželce, platiti jej má ročně po
2 zl do vyjití tej summy. Takový peníze, totiž 16 zl, bráti má Vácslav Rašků, ostatních 4 zl po Petrovi Světlíkovi jakožto po zběhlým na posledních penězích JM Pánu náležeti budou. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbývání Jan Švec a Jíra Moňků, oba z měst[ečka] Velký S.R.S.a neroz[dílnou].
f 422a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a ouřad prodali grunt ze štvrtí roli Mikulášovi Zoubkovi za
2 zl, placení po dvě leta 3 zl 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Mikoláš Blanař, Jan Lukáš SRSN.

Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly jest zaprodán ten gr[unt] ut s[upr]a Jírovi Vyhnalovskému za summu 15 zl bez závdanku, platiti má k obci velickej každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Jiřík Chmel a Pavel Dermíšek SRSaN.