Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Vaška Pastýřové[ho]

f 431a

Letha [15]94 Vašek vejš psaný koupil grunt svůj ze štvrtí roli, osetím v Závotském poli jedny honce rži a lesem v Bozatíně podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 148 za summu 110 zl.
Na kderýž jest téhož letha svrchu psaného [15]94 závdanku Matějovi Skočovskýmu, prodavateli téhož gruntu, i s tím, což mu na témž gruntě majíce zaplacené peníze pustil, položil
17 zl 15 gr. A ostatek dopláceti zůstává Vávrovi Barvíři 92 zl 15 gr, ty jemu pokládati má od letha [15]94 při Vánocích až do vyplnění summy jemu náležité po 5 zl.
Rukojmě Jíra Holenků, Pavel Suchomele, Martin Prachař, Jíra Suchánek a Mikuláš Kaše R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Vašek Pastejřů za grunth peněz ročních 5 zl. Ty od něho přijal Vávra Barvíř.
Letha [15]95 položil Vašek Pastejřů za grunth Vávrovi Barvíři 5 zl.
Letha [15]96 položil Vašek Pastejřů za grunth Vávrovi Barvíři 5 zl.
Leta [15]97 položil Vašek Pastýřů za grunt svůj Vávrovi Barvíři 5 zl. A tak jemu ještě dopláceti má od leta [15]98 po 4 zl.
Leta 1598 položil Vašek Pastýřů za grunt svůj Vávrovi Mlčbradýři 4 zl.
f 431b
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Vašek Pastýřů za g[runt] svůj Vávrovi Bradýři 4 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodán grunt svrchu psaný od ouřadu velického Lukášovi Šturmovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Sučanský, Jíra Buchta, Václav Kšticů, Jíra Hašašů SRSN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Lukáš Šturmů Vávrovi Bradáči za grunt 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Lukáš Šturmů za grunt Vávrovi Barvíři 2 zl.
Vávra Barvíř spustil témuž Lukášovi Šturmovi na posledních penězích 3 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Lukáš Šturmů za g[runt] Vávrovi Barvíři 1 zl 15 gr.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Lukáš Šturmů prodal grunt se čtvrtí roli Janovi Santalovi za summu 100 zl, závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Balcar, Ondra Byčanský, Martin Hrnčíř, Lukáš Šturmů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Santal za grunt Vávrovi Barvíři 4 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Jan Santal za g[runt] Vávrovi Barvíři 4 zl.

Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt ze štvrtí roli pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Santalovi Janovi Piknovi za summu, což za něj dopláceti jest 83 zl bez závdanku a platiti má při každých Vánocích od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Matúš Hanáček, Mikuláš Janů, Jan Kuchynka, Mikuláš Brumáčků S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Pikna za gr[unt] Václavovi Barvíři 4 zl.
f 432a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého [položil] Jan Pikna za grunt Vávrovi Barvíři 4 zl.
Na tom gruntě náleží:
Nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barvíře 39 zl 15 gr. Těch
39 zl 15 gr náleží Dorotě, manželce n[ebožtíka] Vávry Barvíře podle poručenství jeho, kteréž ona po letech sobě vyzdvihovati má.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Pastýřového 35 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Pikna nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barvíře 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Pikna za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barvíře trojích peněz
14 zl. Zůstávají při ouřadu 3 zl a Vávrova žena přijala 11 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pikna položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře peněz ročních
3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pikna položil za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře za 2 leta 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Pikna položil za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře 3 zl.
Leta 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Pikna položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře peněz 1 zl. Ty přijala žena zůstalá po témž Vávrovi Barbíři.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Pikna prodal grunt tento Mikulášovi Santalovi za summu 50 zl, závdanku jemu dal 5 zl a platiti jej má po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Lukášů a Václav Machů S.R.S.a N. A cožkoliv Jan Pikna na tom gruntě zaplatil, to vše Mikulášovi Santalovi pouští.

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Santal prodal zase ten grunt Pavlovi Víthovi za summu 52 zl, závdanku dal jemu 7 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Tomášů a Jan Kuchyňka S.R.S.a N. A což měl Mikuláš Santal od Jana Pikny peněz puštěných, ty jest zase pustil Pavlovi Víthovi.
f 432b
Jakož na tom gruntě náleželo nápadníkům Vávry Barvíře ještě 9 zl 15 gr, ty jest prodala Dorota, manželka Václava Barvíře, Pavlovi Víthovi za hotových 2 zl. A tak tu nic nemá.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule prodán jest ten gr[unt] se čtvrtí roli Janovi Babirádovi za 40 zl, závdanku dáti má 4 zl a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Vávra Mutěnský, Jan Vachúnů a Jakub Hloupý S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Babirád položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Pastýřového 1 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1633 za purg[mistra] Jíry Čejky Jan Babirád položil za grunth Janovi Rájecskému do Bobalova 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jan Babirád položil za grunt Janovi Rájecskému do Bobalova 1 zl. Ty jest on přijal.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Babirád položil za grunt Janovi Rájeckému 1 zl.
Ostatek co jměl ještě Jan Babirád na témž gruntě dopláceti tohož ještě 36 zl, ty jest od vejš svrchu nápadníkův psaných za 2 zl jest koupil. A tak tu již žádného nápadu na tom kruntě již více nemá.
Jest Janovi Babirádovi zaplacenej odevzdán.
f 433a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten grunt svrchu psaný po neboštíkovi Janovi Babirádovi Jakubovi Martinkovému dle poručenství jest darován a má jej sobě za volný a svobodný odevzdanej a jest zaplacený. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jan Hroš, Jíra Vyhnalovský S.R.S.A N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po zemřetí Jana Babiráda tenž purgkmistr z ouřadem prodali ten gr[unt] Janovi Jurčíkovi za summu 40 zl a místo závdanku jemu se sráží třetí díl po Bětě, dceři vlastní téhož Jana Babiráda, totiž
13 zl 10 gr, ostatek summy platiti má po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Votěk a Mikuláš Zháněl SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jan Jurčík položil a zůstává za úřadem 1 zl.