Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunt Jíry Suchánka

f 441a

Ten Jíra Suchánek má grunth ze štvrtí roli podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 222 a v listu 229 koupený za 80 zl.
Na kterýž jest peněz purkrechtních i s tím, což mu po n[ebožtíku] Václavovi Brzalovi, švagru jeho a bratru Kateřiny manželky jeho připadlo, vyplnil 67 zl. A ještě dopláceti zůstává obci javornickej, což na témž gruntě peněz skoupili 13 zl. Ty jsou vyšlé a za tímž Jírú Suchánkem zadržalé zůstávají.
Rukojmě Martin Řičiců, Kuba Hedbávný, Vaněk Strava, Mikuláš Juračů, Jiřík Stachů, Vaněk Ondráčků a Vašek Pastejřů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Suchánek za grunth svůj peněz purgkrechtních obci javornické na zadržalé peníze 4 zl.
Letha [15]95 položil obci javornické za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Suchánek obci javornické 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Suchánek obci javornické za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Suchánek za grunt svůj ostatních peněz obci javornické 1 zl.
A tak grunt svůj doplatil.
f 441b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt se čtvrtí roli zůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Suchánkovi Jírovi Žujkovi za 20 zl, závdanku dal 2 zl. Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Jíry Suchánka Jírovi Barvínkovi 1 zl a Kateřina Suchánková vzala 1 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Holinka, Lukáš Šturmů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 18 zl, k tomu sou 3 sirotci Jan, Zuzana a Kateřina, kromě mateře jejich.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Žujka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 15 gr. Ty sou dány do truhlice sirotčí a sou vydány na dluh Ondry Balášovi na Tuří. Zůstává se jemu ještě na rok toho dluhu dodati 15 gr. Do Javorníka též dluhu zaplatiti se má obci
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Žujka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 1 zl. Ten jest dán Zuzaně, dceři téhož Jíry Suchánka.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Žujka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 1 zl. Z toho jest dáno Zuzaně, dceři téhož Jíry Suchánka, 15 gr a Balášovi na Tuří na dluh 15 gr.

Pusté místo

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky purgkmistr a starší prodali požár pustý, na kterým býval Jíra Žujka, ze štvrtí roli Mikulášovi Polákovi za summu 15 zl 15 gr bez závdanku a platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Gejdoš a Jan Lukášů SRSN.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Poláček položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 1 zl. Dáno za dluh obci javornické, což povinného bylo, totiž ten 1 zl, jakž svrchu položeno.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Poláček položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka za
2 letha 3 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl, Zuzaně 1 zl a JMP též 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Poláček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 1 zl 15 gr. Z toho dáno Kateřině 15 gr, Zuzaně 15 gr a JMP též
15 gr.
Pusté
f 442a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a ouřad prodali týž grunt Mikulášovi Zhánělovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gr[untu], povinnosti panské a obecní odbejvání Jíra Machula, Jan Lukáš SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš Zháněl položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Mikuláš Zháněl 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera koupil Václav Pentrač od Mikuláše Zháněla grundt ze štvrt roli za summu
10 zlm, platiti má ročně po 1 zlm komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Vachoun a Jura Gronos S.R.S.a N.R. Závdanku položil Václav Pentrač 1 zlm, kterej Mikuláš Zháněl přijal.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Matěj Zháněl ujal týž grunt svůj po otci svém za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Zahalač a Martin Trebula SRSN.