Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Martina Prachaře

f 451a

Letha Páně 1592 Mikuláš Gregorů prodal prodal grunth pustý pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi bratru svém se čtvrtí roli i se vším jiným příslušenstvím podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních za summu 20 zl.
Závdanku dáti má téhož letha svrchu psaného 2 zl a ostatek od letha [15]93 platiti má při Vánocích po 2 zl. Těch 20 zl vejš psaných náleží osobám těmto:
Item Mikulášovi Gregorovýmu předních peněz 4 zl.
Item Barboře, dceři n[ebožtíka] Jana Gregorového též náleží, což jest jí Mikuláš Gregorů strejc její z lásky za zdravýho života dal a zápisem opatřiti poručil 9 zl.
Též náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Chvalky 7 zl. Ty se jim pokládati mají, když Barbora výš psaná svých 9 zl vyzdvihne, po 2 zl.
Rukojmě Jíra Suchánek a Jan Krejčí R S N.
Letha [15]94 položil Martin Prachař za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Martin Prachař do truhlice s[irotčí] z gruntu svého 2 zl.
Téhož letha [15]95 položil Martin Prachař 2 zl. To jest omyl.
Letha [15]96 položil Martin Prachař peněz za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Prachař za grunt svůj peněz
2 zl.
f 451b
Letha 1598 Martin Prachař oddal grunt ze čtvrtí roli Martinusovi rektorovi za dluh svůj, kderejž jemu podli cedulí řezaných povinen byl, v hotových 12 zl. Kderejž majíc zaplacenej prodal jej zase týž Martinus rektor Petrovi Tesařovi za summu 30 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce 2 zl, od leta 1598 ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Santal, Tomáš Smolinský, Jan Zdenků S.R.S.N.
Téhož leta [15]98 položil Petr Tesař za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Gregorového 1 zl ostatní a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky 1 zl.
Puštěn po 2 leta.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt se čtvrtí roli, z kterého Petr Tesař ušel, Janovi Lukšových za
25 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzd[án] za volný a svobodný. Rukojmě Jan Karas, Martin Žádalů, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Lukášů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Lukášových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky
1 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Lukášových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Lukášových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky
ostatní 2 zl.
NB. Jakož na tomto gruntě náleželo Martinusovi rektorovi summy 27 zl i poněvadž se přátel po něm žádných krevních nenachází, takové peníze jsou obráceny na kostel velický, kteréž se platiti mají od letha 1609 po 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Lukášových za gr[unt] dvojích peněz na kostel velický za rok [1]609 a [1]610 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Lukášových trojích peněz na kostel velický 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Lukášových položil za grunt na kostel velický 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Lukášů položil za grunt na kostel velický za 2 leta 2 zl.
f 452a
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Lukášů položil za gr[unt] na kostel velický 1 zl.

Pusté

Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho tak jakož Jan Lukáš nětco na tom gruntě byl vyplatil, jsouc požár pustý synovi svému Janovi Lukášovi na doplacení summy, však poněvadž takové peníze k záduší velickému náleží a má za něj platiti
30 zl, platiti rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a stavení gruntu i povinnosti panské i obecní odbejvání Jíra Švejský, Jan Babirád SRSN.

Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Lukášovém, prodala gr[unt] ut s[upr]a Janovi Sedělovi za summu 30 zl. A cokoliv na něm zaplaceno jměla, to všecko jest jemu pustila, ostatek summy má každoročně po 1 zl k záduší velickému platiti. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu gr[untu], povinnosti panský i obecní Pavel Drmíšek a Jan Rabáček SRSaN

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití Jana Seděla tenž purgkmistr z ouřadem prodali čtvrth roli Petrovi Poláchovi za summu 30 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Pavel Pešek a Mikuláš Zháněl S.R.S.a N.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Petr Polách položil a zůstává za úřadem 1 zl.