Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Daniele Blanaře

f 461a

Letha Páně 1594 ve středu den památky Mistra Jana Husi při spravování nových rejster purkrechtních a sirotčích prodán jest grunth po nebožtíkovi Matějovi Blanaři zůstalý, kderýž jest byl do konce zhořelý, s půl lánem roli, ku kderémuž se nic k hospodářství domácímu nepřidalo, za summu 150 zl bez závdanku.
Avšak místo závdanku peníze zadrželé Holomkovi Židu do Strážnice, totiž za letho [15]91 10 zl a za letho [15]92 též 10 zl a za letho [15]93 5 zl, všeho toho 25 zl spraviti povinen bude.
Těch 150 zl vejš psaných náleží osobám těmto:
Item Holomkovi Židu od Mikuláše Votického koupených, což jemu ještě dodati přijde 43 zl.
Item nápadníkům nebožt[íka] Matěje Blanaře mimo napřed psaného Holomka Žida náleží 67 zl. Ty jemu takto jíti mají: letha 1595 2 zl a od letha [15]96 při Vánocích 5 zl až do vyplnění summy 67 zl vejš psaných jmu náležitých pokládati se má.
Item Vaňkovi Blanařovému též náleží na posledních penězích 40 zl.
f 461b
Ty se jemu, když svrchu psané osoby svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 5 zl pokládati mají.
Rukojmě Martin Ševčíků, Martin Blanařů, Florián Blanařů a Šimek Mozolů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Daniel Blanařů za grunth svůj peněz purgkrechtních Abrahamovi Holomkovi Židu 10 zl.
Téhož letha položil témuž Holomkovi Židu Daniel Blanař zadržalejch 25 zl.
Letha [15]95 položil Daniel Blanař za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 zl. Ty přijal Holomek Žid na dluh svůj. A tak tenž Holomek tu nic více nemá.
Letha [15]96 položil Daniel Blanař za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 5 zl.

Letha [15]96 Daniel Blanař prodal grunt svůj s půl lánem roli a s jiným k tomu příslušenstvím Bernartovi Trachtovi s polovicí osení ozimého za summu 220 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil Danielovi 20 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 8 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Karas, Mikuláš Švihut, Mikuláš Pecen, Jakub Bílý, Jíra Buchta, Daniel Buček, Jan Morous, Macek Adamů S.R.S.N.

Pustý od leta [15]97.

f 462a
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákova Daniel Blanařů z Javorníka prodal grunt svůj ut s[upr]a s půl lánem roli a jiným k romu od starodávna příslušenstvím Jakubovi Ovčákovi s přídavkem všeho skopního obilí, však Jakub plat svatováclavský spraviti má, za summu 160 zl. Závdanku dáti o posudku má 5 zl a platiti od letha 1601 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu g[runtu] a povinnosti panské Martin Rabáček, Jan Santal, Mikuláš (nečitelné), Jíra Buchta, Mikuláš Švihut S.R.S.N.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Daniel Blanař prodal grunt s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím, z kteréhož Jakub Ovčák ušel a on jej zase ujíti musil, Pavlovi Blanařovýmu bratru svému bez závdanku za 120 zl, platiti má od letha 1602 po 4 zl, k čemuž všickni nápadníci povolili. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Plšků, Tobiáš Oulehlů, Jíra Hašaša, Martin Ševčíků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Blanaře předních peněz 62 zl.
Vaňkovi Blanařovi vyplacených peněz 40 zl.
Danielovi Blanařovýmu naposledy 18 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel Blanařů za g[runt] na nápad[níky] Matěje Blanaře 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel Blanařů za grunt na nápadníky Matěje Blanaře 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Pavel Blanařů za g[runt] na nápadníky Matěje Blanaře 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel Blanařů za grunt na nápadníky Matěje Blanařového 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel Blanařů za grunt na nápadníky Matěje Blanařového 4 zl.
Jakož Pavel zuostával dopláceti za grunt a polulání s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Blanaře ještě summy 104 zl, ty jest sobě na díle svém srazil. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.
Pusté