Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Šimka Havranové[ho]

f 481a

Letha Páně 1594 ten Šimek vejš psaný měl jest grunth ze čtvrtí roli podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 129 koupený za 16 zl.
Kterýžto grunth jest podle téhož zápisu v knihách purkrechtních starých od drahně leth zaplatil.
A tak Jíra, syn téhož n[ebožtíka] Šimka, z Ankou mateří svou na tom gruntě zůstávají, spolu hospodaří a na něm se živí.

Leta [15]97 grunt nahoře psaný prodán z půl lánem roli Václav Havran (nedopsáno).

Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt ut s[upr]a, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Barvínkovi, ze čtvrtí roli, z Kouty roubanicemi a což k tomu od starodávna přináleží, kterýž témuž Jírovi Barvínkovi po Šimkovi Havranovým otci jeho náležel, Lukášovi Šturmový[mu] za summu 120 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomášů, Jíra Tomášů, Mikuláš Hašaša, Jíra Janků S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášovýho položil Lukáš Šturmů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Lukáš Šturmů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 3 zl.
f 481b
Téhož letha ut s[upr]a Lukáš Šturmů prodal grunt ze čtvrtí roli, z loukou na Suchovsku, z roubanicemi a jiným vším k tomu příslušenství[m] Janovi Kuchyňkovi za summu 126 zl. Závdanku jemu dal 7 zl a což zaplaceného měl 3 zl, ty jest jemu Lukáš pustil, ostatek platiti má od letha 1610 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Janků, Václav Kšticů, Jíra Kazička, Pavel Cepů S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Kuchyňka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Kuchyňka štverých peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře položil Jan Kuchyňka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 4 zl.
Jan Kuchyňka s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, koupil čtvrt roli od Václava Kštice za hotové peníze. A tak Jan Kuchyňka již má půl lánu roli.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kuchyňka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za 2 leta
6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Kuchyňka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 4 zl.

Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky Kateřina Barvínková prodala ten grunth požár s půl lánem roli Pavlovi Kuchyňkových za summu 60 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Mikuláš Srnů a Pavel Zoubek S.R.S.a N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a jakož mezi Kateřinou Barvínkovou a Pavlem Kuchyňkových byla nějaká rozepře o jeden kout roli ležící v lesi. I poněvadž to bedlivé vyhledání, že takový kout k témuž gr[untu] napřináleží, podle toho že jest dle správy od ouřadu dané obzvláštně za 27 zl koupen. Z té příčiny s povolením p[ana] ouředníka strážnicského takový kout Kateřině Barvínkové odevzdán jest za volný, svobodný a zaplacený. Actum ut s[upr]a.
f 482a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Pavel Kuchyňka na místě Kateřiny Barvínkový položil, kteréž přijal Jan Tomášů
1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Kuchyňka položil za grunt, které přijal Jíra Chmel na místě manželky svej 2 zl.
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Kuchyňka položil za grunt, kteréž přijal Jíra Chmel na místě manželky své 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Pavel Kuchyňka položil za gr[unt], kterého přijal Jíra Chmel na místě manželky 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Kuchyňka položil a přijal Jíra Chmel na místě manželky svej
2 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Pavel Kuchyňka položil, kteréž přijala Chmelka 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Pavel Kuchyňka, kteréž tak Chmelka na kostel poručila 2 zl. Kteréžto ouřadovi odevzdané bejti mají.