Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Jana Miklového

f 491a

Letha Páně 1587 za purgkmistra Martina Kštice podle založení regimentu téhož letha [15]87 prodán grunth z půl lánem roli, s koutem k tomu gruntu přináležitým i jiným hospodářstvím k tomu přidaným po n[ebožtíku] Miklovi Havranovém Janovi synu jeho, jakž týž zápis v témž regimentu to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 120 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha [15]87 peněz purkrechtních až do letha [15]92 vyplnil 25 zl a ještě dopláceti zůstává 95 zl. Na to jest za letho [15]93 zadržel
5 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po
5 zl.
Rukojmě Kuba Němců, Jíra Švejský, Martin Pavla Smilového, Jan Matěje Havranového, Jan Měsíček, Martin Jíry Havranového a Jíra Šimků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Miklů za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Jan Miklů za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Jan Miklových peněz purgkrechtních
5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Miklových za grunt svůj 5 zl.
f 491b
Leta 1598 položil Jan Miklových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Havranových 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Miklových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Havranových 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Miklových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Havranových
3 zl 16 gr. A dílu svého sobě porazil, jakž při statku Havranových zapsáno jest, 61 zl 14 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt s půl lánem roli i s loukou zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Miklových Jírovi Řehákovi za summu 80 zl bez závd[anku], platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Janů, Jíra Košťál, Vašek Šavara S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Řehák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklových 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Řehák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového 2 zl
15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Řehák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklovýho 2 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Řehák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklovýho 4 peněz po
2 zl – 8 zl.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Řehák položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Řehák položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového za 2 leta
3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jíra Řehák položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového
3 zl.
Pusté
f 492a
Letha Páně 1624 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti Jíry Řeháka ouřad velický prodali ten grunt požár s půl lánem roli a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Pavlovi Radějovskému za tu summu, což jest na něm dopláceti, totiž za 55 zl 15 gr bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Rabáček a Gottfríd Graus SRSaN.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Radějovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového 2 zl. Ty přijal Jan Srnů podle odkázání od Jana Mezníka, jakž při statku Jana Miklových v rejstřích sirotčích poznamenáno jest, 80 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Pavel Radějovský položil za ten grunth peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jan Srnů.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Pavel Radějovský položil za grunt Janovi Srnovi 2 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Pavel Radějovský položil za gr[unt] Janovi Srnovi 2 zl.

Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švejskýho prodal týž purgkmistr a ouřad velickej požár pustý s půl lánem roli bez závdanku Mikolášovi Zvedinosu za summu 20 zl, platiti ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu gruntu a placení Jan Tomášů, Mikoláš Švajský, Jan Rabáček S.R.S.N.
f 492b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machula Mikoláš Zvedinosa za 8 zl skoupené peníze položil 1 zl.
A tak má na něm ještě dopláceti komu náležeti bude 12 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Mikuláš Zvedinos za gr[unt] svůj, přijali s[irotci] n[ebožtíka] Jana Srnového 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuloš Zvedinosů položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového
1 zl.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš Zvedinosů položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Anna pozůstalá vdova Zvedinoska položila za rok 1646 1 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt Martin Hrazánekh s půl lánem roli od ouřadu za summu 20 zlm, platiti se má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Pivka a Martin Psíků S.R.S.a N.R.