Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Jana Havranového

f 501a

Letha Páně 1586 v středu po svaté Kedrutě za purgkmistra Mikuláše Gregorového za letho [15]85 podle regimentu učiněného prodán grunth s půl lánem roli i jiným hospodářstvím k témuž gruntu náležitým, tak jakž týž zápis to v sobě šíře obsahujíc zavírá, též z achtelem vinohradu v Dolní hoře, po nebožt[íku] Matějovi Havranovém pozůstalý Janovi synu jeho za summu
260 zl.
Na túž summu jest sobě díl svůj, což na něho po nebožt[íku] otci jeho přišlo, srazil 89 zl 25 gr ½ den. Více Martinovi bratru svém vinohrad v Dolní hoře v dílu jeho v summě 89 zl
25 gr ½ den odvedl. A tak ještě za týž grunt svůj Kuně sestře své dopláceti zůstává 80 zl 9 gr 6 den. Na to jest jí do letha [15]93 zadržel 15 zl a ostatek mimo ty zadrželé dopláceti zůstává od letha 1594 65 zl 9 gr 6 den. Ty má pokládati při Vánocích po 5 zl.
Rukojmě Jíra Stachů, Kuba Němců, Jan Macháňů, Jíra Buchta, Vaněk Pešků, Jan Šubelů, Václav Havranů, Mikuláš Havranů, Šimek Havranů R.S.N.
Na ty zadržalé napřed psané peníze položil [za] purgmistra Jana Jurkového 1 zl.
f 501b
Letha Páně 1594 položil Jan Havranů za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Jan Havranů za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Jan Havránek za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hevránek za grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Jan Havránek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 5 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Havránek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Havránek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Havránek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Havran za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Havranových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Havranových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 4 zl.
Pusté místo

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Mikulášovi Zvedinosů za summu 8 zl, placení komu náležeti bude po vyjití tří let. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jíra Čejka a Jiřík Machula slíbili R.S.N.
f 502a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš Zvedinosa souce s toho gruntu propuštěn, tehdy jeho zeť Martin Psík ujal jednu čtvrt roli od toho poloulání ut s[upr[a za summu (neuvedeno).

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze štvrt roli Martin Psík za summu 30 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M.i obecní Martin Hrazánekh a Václav Pivků S.R.S.a N.R. S těch 20 zlm má se do důchodův J.H.M. platiti 10 zlm a druhej 10 zlm komu náležeti bude.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze štvrt roli Pavel Kuchař za summu 20 zlm, platiti se má ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. i obecní Martin Psík a Jan Kovář S.R.S.a N.R. S těch
20 zlm má se do důchodův J.H.M. platiti 10 zlm a druhý 10 zlm komu náležeti bude.