Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Mikuláše Ševčíkového

f 521a

Letha Páně 1592 v neděli třetí adventní podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 155 Jan Ševčík prodal grunth svůj z půl lánem roli i jiným hospodářstvím, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, Mikulášovi synu svému za summu 100 zl.
Závdanku hned při ukúpení téhož gruntu položil tenž Mikuláš Janovi Ševčíkovi otci svému i peněz purkrechtních do letha [15]93 17 zl 15 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 82 zl 15 gr.
Ta summa výš psaná náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Markovi Tvrdoňovýmu předních peněz se jemu téhož letha výš psaného [15]94 vyplniti má 5 zl a letha [15]95 ostatních
2 zl 15 gr.
Item Janovi Ševčíkovi též náleží 75 zl. Ty se jemu pokládati mají takto: letha [15]95 2 zl 15 gr a od letha [15]96 se jemu až do vyplnění summy jemu náležitej po 5 zl pokládati mají.
f 521b
Rukojmě Vaněk Ševčíků, Jíra Sučanských, Jíra Karasů, Lukáš Nedoťalů a Janek Vachúnů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Ševčíků za grunth peněz purgkrechtních Markovi Tvrdoňovi 5 zl.
Letha [15]95 položil Mikuláš Ševčíků za grunth 5 zl. Z toho dáno Markovi Tvrdoňovi 2 ½ zl a Janovi Ševčíkovi též dáno
2 ½ zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Ševčíků za grunth Janovi otci svému 5 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Ševčíků za grunt svůj Janovi otci svýmu 5 zl.
Leta 1598 položil Mikuláš Ševčíků za grunt svůj Janovi otci svýmu 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Ševčíků za grunt svůj Janovi otci svý[mu] 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Ševčíků otci svému 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Ševčíků za grunt otci svému 5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Ševčíků za g[runt] otci svému 2 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Ševčíků za g[runt] otci svému 4 zl.

Pusté