Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Vaška Havranového

f 531a

Ten Vašek vejš psaný má grunth svůj s půl lánem roli podle zápisu kněh sirotčích starých v listu 42 a podle kněh purkrechtních starých v listu 40 od letha [15]77 zaplacený.

Leta [15]97 ten grunt nahoře psaný jest prodán od Vaška Havranového z půl lánem roli Janovi Hrazánkovi za summu
130 zl, závdanku položil hned při odevzdávce dotčenému Vaškovi Havranových 16 zl a mimo ten závdanek položil témuž Vaškovi Havranovi Jan Hrazánků ročních peněz 5 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 5 zl.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Řehák, Jíra Košťálů, Jíra Buchta, Macek Sládků, Toman Smolinský S.R.S.A.N.R.
Leta 1598 položil Jan Hrazánek za grunt svůj Vaškovi Havranovému 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Hrazánek za grunt svůj Vaškovi Havranové[mu] 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovému 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Hrazánek za grunt Vaškovi Havranovému 5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovému 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovýmu 5 zl.
f 531b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovýmu 5 zl.
A srazil sobě dílu po Kateřině, dceři n[ebožtíka] Vaška Havranového 25 zl 10 gr.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala podle poručenství neb[ožtíka] Jana Hrazánka ujal požár z půl lánem roli Václav Martina Miklového, kterýž sobě Kateřinu, dceru neb[ožtíka] Jana Hrazánka, za manželku pojal v summě 130 zl. Z toho sobě srazil, což nebožtík Jan Hrazánek na tom gruntě zaplatil i s poraženým dílem po Kateřině, dceři neb[ožtíka] Vaška Havranového, 79 zl 10 gr, zůstává dopláceti ještě
50 zl 20 gr, placením každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kože, Jan Havranů, Jan Bílý, Jíra Rosů S.R.S.a N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav Martina Miklového za grunt 2 zl. Ty jsou dány do truhlice sirotčí, jsou vydány Václavovi Slováčkovýmu za dluh Václava Havranového.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Martina Miklového za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Havranového 4 zl. Z toho dáno Řehořovi dílu Anny, dcery n[ebožtíka] Vaška Havranového, 2 zl. A tak ještě jemu náležeti bude k vyzdvižení 22 zl 10 gr, ty sobě z toho gruntu sám vyzdvihovati má.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Martina Miklového 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Havranového 1 zl a Řehořovi dílu Anny, dcery n[ebožtíka] Václava Havranového též 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Martina Miklového čtverých peněz za g[runt] 10 zl. Z toho vzali nápad[níci] Václava Havranového 5 zl a Řehoř po Anně, dceři Václava Havrana, 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Martina Miklového položil za grunt nápadníkům 4 zl. Z toho dáno nápad[níkům] Václava Havranového 2 zl a Řehoř po Anně, dceři Václava Havrana, 2 zl vzal.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Martina Miklového položil za gr[unt] nápadníkům za 2 leta 8 zl. Z toho dáno nápad[níkům] Václava Havranového 4 zl a Řehořovi po Anně, dceři Václava Havrana, 4 zl.
f 532a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Václav Martina Miklového položil za grunt nápadníkům peněz ročních
4 zl. Z toho dáno nápadníkům Václava Havranového 2 zl a Řehořovi po Anně, dceři Václava Havrana, 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Václav Martina Miklového položil za grunt 2 zl 10 gr. Ty přijala Margeta, dcera n[ebožtíka] Václava Havranového.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Václav Martina Miklového položil za grunt 1 zl. Ty přijal Mikuláš Babirád na místě manželky své.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Václav Martina Miklového položil za grunt, ty přijal Mikuláš Babirád na místě manželky svej 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového Václav Martina Miklového položil za grunt Mikulášovi Babirádovi na místě manželky svej 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Martina Miklového položil za grunt a ty přijal Mikuláš Babirád na místě manželky svej 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Martina Miklového položil za grunt a ty přijal Mikuláš Babirád 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Miklův položil za grunt a ty přijal Mikoláš Babirád na místě manželky 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Václav Miklův položil za gr[unt] a ty přijal Mikuláš Babirád na místě manželky svej 1 zl.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Václav Miklův položil za gr[unt] a ty přijal Mikuláš Babirád na místě manželky svej 1 zl.
f 532b
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Václav Miklův položil a přijal Mikuláš Babirád 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Václav Miklův položil, ty přijal Pavel Babirád 1 zl.

Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka tak jakož jest Václav, syn Martina Miklového, ten grundt v držení měl, pro zešlost věku svého nemohouce práci své odbejvati, takovej zase Jakubovi Vojtkovi jinak Hloupému za tu summu, jakž mu samému prvotně odevzdán byl, za 130 zl prodal. A co tak tenž Václav, syn Martina Miklového, na něm zaplaceného měl, totiž 25 zl
20 gr, takové témuž Hloupému podstoupil a daroval. A tak bude povinen toliko ještě tenž Hloupý dopláceti Pavlovi Babirádovi, matce a sestře jeho 4 zl 10 gr. Rukojmě za dílo panské i obecní Martin Budínek, Tomáš Pochop SRSN.
NB. Z té příčiny Václav, syn Martina Miklového, ten grund Jakubovi Hloupému zadal i s tím, co na něm zaplaceného měl, poněvadž ani syn ani zeť nechtěli se toho grundtu ujíti.
Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Jakub Hloupý položil za grunth svůj 15 gr. Ty přijala Margeta Babirádka.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera položil Jakub Hloupý za grunt svůj 15 gr. Ty přijala Margeta Babirátka.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky jakož Jakub Hloupý neměl grunt ukoupenej, takovej jest zase prodán Janovi Málekovi za tu summu, což na něm dopláceti měl, totiž 4 zl 10 gr, takové jest témuž Málekovi pustil. A tak týž Málek bude míti zaplacený grunt. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Hrazánek a Pavel Pejtl SRSN.