Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Jíry Buchty

f 541a

Ten Jíra vejš psaný má grunth s půl lánem roli podle zápisu regimentu letha [15]85 učiněného za purgkmistra toho času Mikuláše Gregorového koupený podle srovnání před pane[m] ouředníkem Janem Flašarem a kšaftu n[ebožky] Barbory Silných učiněný, takže za týž grunth sobě díl Kateřiny manželky svej srazil i s tím, což ne[božce] Barboře Silných, matka tejž Kateřiny manželky jeho, což jí na témž gruntě náleželo, odkázala jest, vyplněno 140 zl. A ještě mimo to dopláceti zůstává na kostel velickej od ne[božky] Barbory Silných odkázaných mimo ten 1 zl, který prve položil, ještě 5 zl.
A Janovi Dunkalovi do Čachtic zaplatiti má, což týž Jan často psaný Barboře hotových peněz půjčil 10 zl. A když těch 15 zl vejš psaných vyplní, bude míti grunth svůj zaplacený.
Letha [15]94 položil Jíra Buchta za grunth peněz ročních
2 zl. Ty odvedeny hospodářuom kostelním.
Letha [15]95 položil Jíra Buchta hospodářům kostelním 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Buchta hospodářům kostelním za grunth 2 zl.
f 541b
Leta [15]97 položil Jíra Buchta za grunt svůj Janovi Silných jináč Dunkalovi z Čachtic 2 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Buchta za grunt svůj Janovi Dunkalovi do Čachtic 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Buchta za grunt svůj Janovi Dunkalovi do Čachtic 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Buchta za grunt Janovi Dunkalovi do Čachtic 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Buchta za grunt Janovi Dunkalovi do Čachtic 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Buchta za g[runt] Janovi Dunkalovi do Čachtic 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Buchta za g[runt] Janovi Dunkalovi do Čachtic 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Buchta za g[runt] Janovi Dunkalovi do Čachtic 1 zl. Zůstává při Jírovi Dunkalovi.
Pusté místo

Leta Páně 1616 před památkou Vstoupení Pána Krista na nebe za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, purgkmistr a starší prodali ten požár Pavlovi Eliáše Radějovské[ho] za summu 20 zl bez závdanku, platiti má počna leta Páně 1618 po 2 zl. Rukojmě Pavel Vítů a Mikuláš Švejský SRSN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Eliáše Radějovského položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Buchty zanechané.
Od Jana Lukášového za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 zl.

f 542a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr a ouřad prodali grunt Jurovi Štenjskýmu, totiž polovici ze čtvrtí roli za 15 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jíra Machulů, Jan Vachoun SRSN.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Václavovi Miklovému za 6 zl, placení komu náležeti bude po vyjití tří let po 1 zl. Jest odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. Pavel Drmíšek a Jan Pivků S.R.S.N.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Václav Miklů byl z toho poloulání puštěn, tehdy jej zase ujal Fridrich Laborn za summu 30 zl bez závdanku, po vyjití tří leth platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Martin Hrazánek a Jan Kovář SRSaN. Takové peníze takto se platiti mají: předně 6 zl nápadníkům těm, kterejm náležeti bude, ostatních pak 24 zl na kostel velickej, vše podle správy purg[mistra] a ouřadu učiněnej.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky po smrti Fridricha Laborna takovej grunt byl zhořel a do kruntu zkažen, takovej grunt jest prodán Pavlovi Pejtlovi za summu tou, což náleží na kostel velický platiti, totiž 24 zl, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Drahotouský a Vácslav Byčovský SRSN.