Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Matěje Karasové[ho]

f 571a

Ten Matěj vejš psaný má grunth svůj ze čtvrtí roli podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 5 a v listu 3 při gruntu Matěje Čápka položeno, že jej již zaplacený má.
Na tom gruntě puštěno jest Dorotě, manželce téhož Matěje Karasového, aby se s dítkami svými živila a poplatky J.M. Pánu i císařské zpravovala.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Benjamin z Vadovec prodal grunt svůj ut sup[ra] se čtvrtí roli Janovi Vyležalovi švagru svýmu za summu 30 zl bez závdanku a skoupil od téhož Benjamina, což Bětě manželce jeho dílu jejího náleželo, totiž 10 zl za hotové 4 zl, více srazil dílu Barbory manželky své
10 zl. A tak zůstává ještě dopláceti Lidě švagrové své, která jest od nepřátel zajatá, 10 zl, placením od letha 1611 po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pivků a Jan Sup S.R.S.a N.
Pusté

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Blanařového tenž purg[mistr] z ouřadem prodali ten gr[unt] ze čtvr[tí] roli pustú Pavlovi Tomášovi za summu 30 zl, placení po vyjití třech leth po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Štefan Kloboučník a Petr Polách SRSaN.