Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Pavla Košťála

f 601a

Ten Pavel Košťálů jest z gruntu svého za hory pryč ušel a pod odjití jeho byl ten grunt zase s půl lánem roli k témuž gruntu náležící Pavlovi Babirádovi za 20 zl prodán.
Tenž Pavel také z téhož gruntu ušel, spravedlnost, což na něm zůstává, všecka náleží obci velickej.

Leta [15]97 grunt nahoře psaný prodán od ouřadu velitského Jírovi Polichenskýmu z půl lánem rolím a jiným k tomu příslušenstvím za summu 20 zl. Místo závdanku položil Jíra Polichenský ročních peněz obci velitské ročních peněz 2 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Myjavský, Martin Bednář S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jíra Polichenský za grunt svůj obci velické 2 zl.
Letha [15]99 za purgk[mistra] Martina Ševčíka položil Jíra Polichenský za grunt svůj obci velicské 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Polichenský obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Polichenský za gr[unt] obci velické 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Polichenský za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Polichenský za g[runt] obci velické 1 zl.
f 601b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Polichenský za g[runt] obci velické 1 zl.

Pusté místo