Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Jana Pivkového

f 611a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 28 Jan vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli od Jana Oprlila za summu 40 zl.
Závdanku položil téhož letha výš psaného 3 zl, z téhož závdanku dáno ouřadu javornické[mu] na peníze skoupené 2 zl a Janovi Oprlilovi 1 zl. A ještě od letha vejš psaného dopláceti zůstává 37 zl, na to jest zadržel letha [15]92 a [15]93 4 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item obci javornické mimo ty zadrželé 4 zl náleží ještě
29 zl. Ty se jim pokládati mají při Vánocích od letha [15]94 po 2 zl.
Item Janovi Oprlilovi též náleží na posledních penězích
8 zl. Těch 8 zl vejš psaných tenž Jan Oprlil Janovi Pivkovému za 1 zl 6 gr prodal.
Rukojmě Pavel Pivků z Javorníka, Jíra Holenků a Matěj Karasů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Pivků peněz ročních za rok [15]92 a [15]93 zadržalých, též i letošních 6 zl. Ty jsou odvedeny starším javornickým při posudku k počtu jejich.
f 611b
Letha [15]95 položil Jan Pivko obci javornické peněz purgk[rechtních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Pivko obci javornické 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Pivko za grunt svůj obci javornicské 2 zl.
Leta 1598 položil Jan Pivko za grunt svůj obci javornické
2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Pivko za grunt svůj obci javornické 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Pivko za g[runt] obci javornické 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Pivko za grunt obci javornické 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Pivko za g[runt] obci javornické 1 zl. Zůstává při ouřadu velickém, jest dán obci javornické.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Pivko za grunt obci javornické 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Pivko za g[runt] obci javornické 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Pivko za g[runt] obci javornické 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Pivků za grunt obci javornické 1 zl 15 gr. Zuostávají při ouřadu velickém. Sraženo za světlo 1 zl a do Javorníka vydáno 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Pivků za gr[unt] obci javornické 1 zl. Přijali jej ouřad velický za světlo, co sou povinni dávati.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Pivků ostatních peněz obci javornické 15 gr.
A tak grunt svůj doplatil.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Pivkovi darovali tento grunt požár Václavovi bratru svému, aby jej sobě vystavěl. Odevzdán jemu za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Jan Mitáček a Mikuláš Babirád SRSaN.
f 612a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Pivko prodal grunt se čtvrtí roli za summu Martinovi Mikulcovému za summu bez závdanku 11 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntův Mikuláš Blanařů a Jíra Hroš SRSN.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Martin Mikulcův položil za grunt a ty přijal Václav Pivků 1 zl.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule prodal Václav Pivka ten gr[unt] ze čtv[rtí] roli Martinovi Ryšavému za summu 10 zl bez závdanku, platiti ho má každoročně po 1 zl. Odevz[dán] za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Pavel Drmíšek a Jan Pelikán SRSaN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Martin Ryšánek za gr[unt] svůj, ty přijal Václav Pivka 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Ryšánek položil, ten přijal Václav Pivků 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Martin Ryšánek položil, ten přijal Václav Pivků 1 zl.

Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Martin Ryšavý zemřel, Václav Pivka jakožto pravý nápadník téhož grunthu se ujal a takový z jednou čtvrtí roli ctí a darem daroval Martinovi Švajskému, kromě aby ty tři zl[até], které neb[ožtík] Martin Ryšavý vyplatil, pozůstalej vdově a neb[ožtíkovým] sirotkům področně po 1 zl zsplácel. Odevzdán za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě Pavel Kuchyňka a Jan Benatský SRSaNR.

f 612b
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Martin Švajský majíce grunt svůj z čtvrtí roli zaplacený, takovej jest prodal Janovi Labrinovi za hotových 8 zl. A tak týž Jan Labrin má grunt svůj zaplacený a žádnému nezávadný. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Hrazánek, Vácslav Vizovský SRSN.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jan Hroše Jan Labrin maje sobě grunt svůj připsaný zase jej pustil Jakubovi Rychtáříkovi ze čtvrtí roli za summu
8 zl, z toho sobě poráží na díl manželky svej 2 zl, ostatních 6 zl platiti má každoročně po 1 zl. Pdevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Moler a Jan Čefas SRSN.