Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Matěje Skalický[ho]

f 621a

Letha 1589 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 65 prodán jest grunth se čtvrtí roli od purgkmistra a starších Matějovi svrchu psanému na spůsob takový, aby místo závdanku Janovi Hanáčkovi a Jírovi Srnovu předních peněz majíce drahně zlatých na tom gruntě oni obadva, kteréž jim týž Matěj z téhož gruntu svého vyplniti povinen byl. Což oni obadva prohlídajíce k jeho nemožnosti dobrovolně jemu, což jim kolvěk podle téhož zápisu vejš psaného na temž gruntě náleželo, na ten spůsob pustili, aby Janovi Hanáčkovi za tu jeho spravedlnost jemu puštěno 1 zl 10 gr oddělal. Též i Jírovi Srnovu za díl jeho jemu náležitej a dobrovolně puštěnej tolikéž 1 zl 10 gr oddělal. To jest jim od téhož Matěje spraveno.
A tak za ten grunth není povinen více doplatiti toliko sirot[kovi] n[ebožtíka] Matouše Gregorového 10 zl. Na to jest položeno ku právu to[mu] sirot[ku] do letha 1592 5 zl a za letho [15]93 zadržel 1 zl a od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 2 zl.
Rukojmě Jan Hanáček a Jíra Barlabáš R.S.N.
f 621b
Letha [15]94 položil Matěj Skalička za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Téhož letha [15]94 položil zadrželý 1 zl.
Letha [15]95 položil položil Matěj Skalička ostatních peněz za grunth svůj 2 zl.
A tak má grunth zaplacenej.

Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt ze štvrtí roli a z rúbanicí pozůstalý po neb[ožtíku] Matoušovi Skaličkovi Jírovi Škromachovi za summu 20 zl, závdanku dal
1 zl, přijala je Kateřina, dcera Skaličkova na díl svůj a ještě doložiti má 1 zl, ostatek platiti od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Baňařů, Mikuláš Hašaš S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Škromach za grunt Kateřině dceři Skaličkové 1 zl. A tak ona tu nic nemá.
Závdanku Jíra Škromach položil 1 zl, přijal jej Mikuláíš Čejka za dluh Matěje Skaličky.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Škromach za grunt Kateřině, dceři n[ebožtíka] Matěje Skaličky
1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Škromach za gr[unt] Kateřině, dceři n[ebožtíka] Matěje Skaličky 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Škromach za g[runt] svůj štverých peněz 4 zl. Ty přijala Kateřina, dcera n[ebožtíka] Matěje Skaličky.

Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Škromach položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijala Kateřina, dcera n[ebožtíka] Matěje Skaličky.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Škromach položil za grunt peněz ročních za 2 letha 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Škromach položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou vydané Mikulášovi Babirádovi po tetce jeho, manželce n[ebožtíka] Matěje Skaličky.
Pusté
f 622a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuláš Babirád prodal svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Janovi Kováři za summu 3 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Jura Luděvčík, Martin Ryšánek S.R.S.A N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po zhynutí Jana Kováře na vojně tenž purgk[mistr] z ouřadem prodali zase ten gr[unt] ze čtvr[tí] roli Pavlovi Matěkovému z Příkazů za summu 3 zl, placení po vyjití třech leth po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Ryšánek a Matouš Nedošel SRSaN.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Škromach majíc nápat na nahoře svrchu psaného gruntu 3 zlm k dobírání, takový grunt prodal zase Gregorovi Šrekovi ze čtvrt roli za summu hotových peněz 3 zlm. A tak týž Kregor má grunt zaplacenej [a] žádnému v ničemž nezávadnej. Rukojmě za povinnosti J.H.M. i obecní Jakub Fitner a Václav Procháska S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Jan Čefas majíce grunt svůj zaplacený takovej jest prodal Vácslavovi Rychlíkovi za summu 8 zl, závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Drahotouský a Jíra Hudců SRSN.