Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Jíry Ševčíkové[ho]

f 631a

Letha Páně 1586 v pátek před památkou Tří králuov podle regimentu učiněného letha [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorového prodán jest grunth ze štvrtí roli po n[ebožtíku] Albrechtovi Písaři zůstalý z dobytkem hovězím trým i se vším jiným hospodářstvím Jírovi Ševčíkovýmu za summu 41 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních vyplnil od letha [15]92 25 zl a od letha [15]93 dopláceti zůstává 16 zl. Na to jest zadržel letha [15]93 při Vánocích 2 zl a ostatek
14 zl ty má pokládati sirot[kům] nebožt[íka] Albrechta Písaře při Vánocích od letha [15]94 po 2 zl.
Rukojmě Vašek Švec, Martin Hlahol, Thobiáš Úlehla a Jan Blahů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Ševčíků za grunth svůj peněz purgrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Ševčíků za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Ševčíků za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Ševčíků za grunt svůj 2 zl.
f 631b
Letha [15]97 ten grunt napřed psaný prodán od Jíry Ševčíka se čtvrtí roli Janovi Matěje Hafry za summu 40 zl, závdanku položil Jírovi Ševčíkovi při odevzdávce 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] za placení, opravu i povinnosti Jan Rosů, Jíra Janků S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jan Matěje Hafrového na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta Písaře za grunt 2 zl.
Jakož náleželo Jírovi Ševčíkovi na tomto gruntě peněz vyplacených 36 zl, z těch jest odkázal Janovi Morisovi předních peněz 29 zl, kteréž jemu od leta 1602 po 2 zl jíti mají. A na posledních penězích ještě náležeti bude Jírovi Ševčíkovi 5 zl. Nenáleží nic, nezaplatil tak mnoho.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Matěje Hafrového za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta Písaře 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Matěje Hafrového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta Písaře 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Hafrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta Písaře 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Hafrů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta Písaře ostatní 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Hafrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa podli odkázky ut s[upr]a od Jíry Ševčíkového 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Hafrů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa 2 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka purgmistr a starší prodali požár pustý ze čtvrtí roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Hafrovi Mackovi Čaplovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od leta 1614 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lukášů a Mikuláš Polách SRSN.
f 632a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Čaplů položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Čaplů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka Čaple za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa 2 zl.

Pusté

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Šperling ujímá ten grunt ze čtvrtí roli za summu (nedopsáno).

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt Jakub Fitner bez roli po Jiříku Šperlinka za summu 20 zlm, platiti ho má ročně po 1 zlm a do důchodův J.H.M. dluhy
10 zlm, pak komu náležeti bude platiti má 10 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za povinnosti J.H.M. a obecní Kregor Šrek, Jan Kolář S.R.S.a N.R.