Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Mikuláše Švihutovýho

f 641a

Letha Páně 1584 v pondělí den s[vatéh]o Matouše podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 30 Markéta Bednářka prodala grunth ze čtvrtí roli Mikulášovi Švihutovýmu za summu 40 zl.
Závdanku téhož letha vyplnil Markétě Bednářce 4 zl, téhož letha svrchu psaného položil jedny peníze purkrechtní 2 zl. S toho přijala Markéta Bednářka 1 zl a druhý zlatý jest dán na doplacení toho gruntu. A mimo ten závdanek a peníze roční položené srazil sobě díl svůj, což jemu po Ance manželce jeho na něj přišlo 8 zl. A tak ještě od letha [15]85 za týž grunth dopláceti zůstává 26 zl, na to jest do letha [15]93 zadržel
18 zl a ostatek dopláceti zůstává při Vánocích od letha [15]94 po 2 zl – 8 zl.
Ta summa zadržalá i s tím, což ještě dopláceti zůstává, náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Markétě Bednářce náleží 3 zl.
Item Martinovi též náleží 7 zl 20 gr.
Item Matoušovi 7 zl 20 gr.
Item Thomášovi 7 zl 20 gr.
Ten Martin, Tomáš a Matouš dávno své vůle užívají, spravedlnost jejich na Jeho Mi[l]ost Pána připadla.
f 641b
Letha [15]94 položil Mikoláš Švihut za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Švihut za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno Margetě Bednářce ostatního dílu jejího 1 zl a nápadníkům Matěje Bednáře do truhlice vloženo 1 zl.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Švihuta za grunth peněz purgkrechtních nápadníkům zběhlejm 2 zl.
Leta [15]97 přijato od Mikoláše Švihuta za grunt 1 zl. Ty peníze jsou vyzdvižené po napřed psaných s[irotcích] zběhlých J.M. Pánu.
Leta 1598 položil Mikuláš Švihut za grunt svůj 2 zl. Jsou vyzdviženy k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlejch napřed psanejch.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Švihut za grunt k ruce J.M. Páně 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Švihut za gr[unt] k ruce J.M. Páně 15 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Švihut za grunt k ruce JM Páně 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuiláš Švihut za grunt k ruce Jeho [Mil]osti Páně 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Švihut k ruce J.M.P. 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Švihut za g[runt] k ruce JM Páně 4 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Švihut prodal grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným k němu od starodávna příslušenstvím Gregorovi Ševcovi za summu 40 zl. Závdanku mu dal 4 zl a cožkoli Mikuláš Švihut na tomto gruntě zaplaceného, totiž 27 ½ zl měl, to jest všecko Gregorovi Ševci ctí a darem pustil a daroval. A tak tu týž Mikuláš nic více nemá a Gregor Švec ostatek ještě 8 zl 15 gr platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Mikuláš Kníže a Lukáš Švec SRSN.
f 642a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Gregor Švec položil k ruce Jeho Mi[l]osti Páně za grunt 2 zl.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Gregor Švec z toho gruntu utekl, purgkmistr a starší prodali ten grunt se čtvrtí roli Jírovi Šubelovi za 15 zl, závdanku dal 2 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Škrobený a Jan Lukášů SRSAN.
Téhož letha Jíra Šubele položil za grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Ten 1 zl přijal Jan Baňař na zaplacení zbírky k zemi svolené a platu JMP do důchodů.
A závdanku vzal Jan Baňař na zaplacení dluhu 1 zl.
Též Jan Okénko za kože, což týž Gregor dlužen byl, vzal
1 zl 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Šubela položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten jest vydán Pavlovi Vítovému na dluh jemu od Gregora Ševce za kože povinný.

Pusté

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Michal Frýdl ujal ten grunt ze čtvrtí roli za summu (nedopsáno).