Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Pavla Babiráda

f 651a

Letha Páně 1583 v pondělí po první neděli po s[va]té Trojici podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 16 Vávra Drahotuskej prodal grunt se čtvrtí roli Pavlovi Babirádovi za summu 70 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 39 zl 15 gr, ty jest přijal Vávra Dahotuský. A ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích Vávrovi Drahotuskýmu 30 zl 15 gr, ty se pokládati mají po 4 zl.
Rukojmě za opravu gruntu a vykonání povinností Jeho Mi[l]osti Páně a placení téhož gruntu Jan Bártů, Martin Ďuřků, Martin Škromach, Mikuláš Bártův a Jíra Švejský R.S.N.
Ten Pavel Babirád napřed psaný s toho gruntu za hory s ženou a s dětmi utekl.

Letha [15]95 prodán nahoře psaný grunth se vším k němu příslušenstvím Jakubovi Bílému za summu 15 zl, závdanku položil Vávrovi Drahotouskému 1 zl a ostatek od letha [15]96 platiti má témuž Vávrovi Drahotouskému po 1 zl – 14 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Jan Hlávků, Martin Škromach S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jakub Bílý za grunth Vávrovi Drahotouskýmu 1 zl.
f 651b
Leta [15]97 položil Jakub Bílý ročních peněz za grunt svůj Vávrovi Drahotoušský[mu] 1 zl.
Leta 1598 položil Jakub Bílý za grunt svůj Vávrovi Drahotouskýmu 1 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jakub Bílý za grunt svůj Vávrovi Drahotoušský[mu] 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil za grunt Jakub Bílý Vávrovi Drahotu[skému] 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jakub Bílý za grunt Vávrovi Drahotoušskému 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jakub Bílý za g[runt] Vávrovi Drahotoušskému 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Jakub Bílý prodal grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, se
2 honci osetí ozimého i jiným hospodářstvím Janovi Bílýmu synu svému za summu 15 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hafrů, Jan Pivků SRSAN.
Jakub Bílý vymínil sobě, aby u Jana syna svého až do smrti zůstával a krávy jedné má užívati a mladé od ní Janovi přisaditi.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Bílý za grunt Vávrovi Drahotoušskému 1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Bílý za g[runt] Vávrovi Drahotoušskému 1 zl.
Jan Bílých srazil sobě dílu svého po otci, což jemu přišlo 6 zl 15 gr.

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Bílých prodal grunt ze štvrtí roli Jurovi Válkovému za 6 zl 15 gr bez závdanku, placením od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Kšticů, Mikuláš Švihut S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Válek za grunt Vávrovi Drahotoušskému 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Válků za grunt Vávrovi Drahotoušskýmu 1 zl.
f 652a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Válků za gr[unt] Vávrovi Drahotoušskýmu 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Válků za g[runt] Vávrovi Drahotoušskýmu trojích peněz 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Válků položil za grunt Vávrovi Drahotoušskému poslední 1 zl.
A tak má ten grunt zouplna zaplacený.

Letha 1618 purgkmistr a starší prodali ten gr[unt] po n[ebožtíku] Jírovi Válkovi zůstalý ze čtvrtí roli Mikulášovi Zoubkovi za 10 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Ondřejů a Jíra Hlávků SRSaN.
Pusté