Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Martina Smilové[ho]

f 661a

Letha Páně 1582 podle zápisu knih starých sirotčích v listu 139 Martin vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli po nebožt[íku] otci jeho zůstalý, ze vším hospodářstvím k témuž gruntu náležejícím za summu 90 zl.
Na kterýž jest od letha vejš psaného až do letha [15]93 závdanku [a] peněz purkrechtních i z poraženým dílem svým, též i s tím, což na něho po Kateřině, sestře jeho zemřelé, připadlo, vyplnil 60 zl 20 gr. A ještě bratru a sestrám svým podle zápisu kněh nových sirotčích numero 30 dopláceti zůstává 29 zl 10 gr. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po
4 zl.
Rukojmě Martin Karasů, Bartoň Silných, Martin Havranů, Jan Drozdka a Jíra Švejský R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin Smilov za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Martin Smilov za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Smilových 2 zl.
f 661b
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Martin Smilov za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Smilových
2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Smilů na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Smilového za grunt 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala jakož zůstával Martin Smilů za grunt dopláceti 8 zl 10 gr, ty jest sobě po Mandě, sestře své zemřel, srazil.
A tak má grunt zaplacenej.

Pusté