Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Mikuláše Kaše

f 671a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních prostředních v listu 107 Mikuláš vejš psaný koupil grunth svůj s půl lánem roli z dovolením Jeho Mi[l]osti Páně od purgkmistra a starších po Jírovi Dřínkovém zůstalý za summu
11 zl.
To co se sirot[kům] po n[ebožtíku] Jírovi Janulkovi z téhož gruntu ještě vyplniti mělo, bez závdanku k tomu se jemu přidalo, což na též roli na skopní obseto bylo. Platiti má počna při Vánocích příštích po 3 zl až do vyplnění těch 11 zl. Na to jest do letha [15]93 za sebou zadržal trojích peněz 9 zl a ostatek 2 zl položiti má při Vánocích letha [15]94.
Rukojmě za placení i všelijaké povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu i obci náležitej Jan Měsíček, Mikuláš Švihut, Jíra Ševčíků a Martin Smilů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikoláš Kaše za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Janulka do truhlice vloženy.
Letha [15]95 položil Mikoláš Kaše za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Kaše za grunth 1 ½ zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Kaše za grunt svůj 1 zl a leta [15]99 má položiti i za rok [15]97.
f 671b
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš Kaše za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Kaše za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mik[uláš] Kaše za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka 15 gr.
Letha 1602 za puirg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Kaše za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka ostatní 15 gr.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Pusté