Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Jana Hanáčka

f 61a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 82 ten Jan vejš psaný koupil jest podsedek z roubanicí v Krátký od Václava Filipova za 42 zl.
Na kteroužto summu závdanku ten Jan Václavovi výš psanému položil 7 zl a ostatek 35 zl náleží osobám níže psaný[m], a to takto:
Item Mikulášovi Škrobenému 28 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
Item Václavovi Fiolipovému též náleží 7 zl. Ty jemu jíti mají, když Mikuláš výš psaný svou spravedlnost vybere, též po 2 zl.
Letha [15]93 při Vánocích položil Jan Hanáček peněz purkrechtních Mikulášovi Škrobenému 2 zl.
Rukojmě za zaplacení toho gruntu Matěj Kozub, Mikuláš Pecen a Martin Bánovskej R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan Hanáček Mikulášovi Škrobenému
2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hanáček Mikolášovi Škrobenýmu
2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Hanáček Mikolášovi Škrobenýmu za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hanáček Mikolášovi Škrobenýmu za grunt 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Hanáček Mikulášovi Škorbenýmu za grunt 2 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Hanáček za grunt svůj Mikulášovi Škrobenému 2 zl.
f 61b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Hanáček za grunt Mikulášovi Škrobenému 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Hanáček za grunt Mikulášovi Škrobenýmu 1 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Hanáček prodal podsedek svůj se 2 roubanicemi Janovi Strážskému za summu 54 zl, závdanku dal 4 zl a o s[vaté]m Janě ještě dáti má 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Škrobený, Mikuláš Baňař S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Bulů položil za Jana Strážského za g[runt] Mikulášovi Škrobenýmu
1 zl.
A prve jemu Jan Strážský dlužen půjčených na roubanici 3 zl a tak toho dluhu bude 4 zl Martinovi Bulovýmu. Ty se jemu, když se g[runt] prodá, navrátiti mají. Ty 4 zl Jan Strážský Janovi Bulovýmu zaplatil.

Téhož letha a purg[mistra] ut s[upr]a Jan Strážský prodal podsedek svůj se 2 roubanicemi Pavlovi Surýmu z Petrova za summu 56 zl, závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomášů, Martin Stravů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel Surý za g[runt] Mikulášovi Škrobenýmu 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Pavel Surý za g[runt] Mikulášovi Škrobenýmu 2 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Pavel Surý prodal podsedek požár Jírovi Tomášovýmu, což za něj dopláceti jest, totiž za summu 44 zl, závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má každého roku při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomášů, Vašek Šavara S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Tomášů za grunt Mikulášovi Škrobenýmu 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Tomášů za grunt Mikulášovi Škrobenýmu 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Tomášů za gr[unt] Mikulášovi Škrobenýmu 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikulášovi Škrobenýmu Jíra Tomášů 2 zl 15 gr. Z toho dáno Mikulášovi Škrobenýmu ostatních peněz 1 zl 15 gr a Václavovi Filipovýmu
1 zl prvních peněz.
f 62a
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra Tomšů prodal podsedek svůj z roubanicí v Krátkém a z druhou v Jiříkovci Martinovi Ondrovi za summu 44 zl, závdanku mu dal 4 zl 15 gr, ostatek platiti má po 2 zl. A jakož na něm náleželo ještě Jírovi Tomšovýmu 2 zl 15 gr, ty jest pustil Martinovi Ondrovýmu. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Rabáček a Macek Ochlasta SRS.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Martin Ondrů za podsedek Václavovi Filipovýmu 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů položil za grunt a odvedl je na kostel kněždubský podle poruč[enství] n[ebožtíka] Václava Filipového 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů položil za grunt na kostel kněždubský 4 zl. Z toho dáno na kostel kněždubský ostatní 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hanáčka prvních 1 zl, dány Kateřině.

Pusté