Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunt Martina Škromacha

f 701a

Letha 1590 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 119 Martin vejš psaný koupil jest grunth svůj ze štvrtí roli od n[ebožtíka] Ondry Nejedlýho za 50 zl.
Na kterýž jest do letha [15]91 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 20 zl 20 gr a ostatek od letha [15]92 a [15]93 zadržel 8 zl. A ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 4 zl – 21 zl 10 gr. Ta summa náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Remše Tichého.
Rukojmě za placení gruntu a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu u obci náležitej Jíra Silných, Jíra Ševčíků, Mikuláš Švihutů a Martin Pavlů R.S.A.N.
Na ty napřed psané zadržalé peníze položil Martin Škromach u purgmistra Jana Jurkového 2 zl.
Letha Páně [15]94 položil Martin Škromach za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho vydáno na sirotky n[ebožtíka] Remše Tichého 2 zl a na sirotky nebošt[íka] Ondry Nejedléjo po Kateřině mateři jejich 2 zl.
Letha [15]95 položil Martin Škromach za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin Škromach 4 zl.
f 701b
Letha [15]97 položil Martin Škromach peněz ročních za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Martin Škromach za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Remše Tichého 4 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Škromach za grunt svůj 4 zl. Z toho dány sou na s[irotky] n[ebožtíka] Remše Tichého.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Škromach za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Remše Tichého 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Škromach za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Remše Tichého 2 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

[Pustý]

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Macek Škromachů, Jan Černý a Mikuláš Formánků jakožto nápadníci tohoto gruntu prodali jej místo pustý a skažený, ku kterémuž jest čtvrt roli, louka a Bezděkov i jiným vším k němu od starodávna příslušenstvím Janovi Úlehlovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a jiné všelijaké povinnosti Jíra Šimků a Mikuláš Krčínů SRSN.

Leta 1615 Mikuláš Formánků prodal dílu svého 7 zl 15 gr Janovi Oulehlovi za 1 zl 15 gr. A tak týž Mikuláš na tom gruntě nic více nemá.
Jan také učíc se s vůlí pana úředníka řemeslu tkadlcovskému, aby od učení měl co dáti, prodal také díl svůj, totiž 7 zl 15 gr, tomuž Janovi Oulehlovi za hotové 2 zl. A tak na tom gruntě také nic více nemá.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Oulehla položil za grunt peněz ročních za 2 leta 2 zl. Ty sou vydané Jírovi a Mackovi Škromachovým po 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Oulehla [položil] za gr[unt] Jírovi a Mackovi Škromachovým 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Oulehla prodal grunt tento Pavlovi Víthových za summu 32 zl, závdanku jemu dal 4 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Tuřanský a Jan Oulehla S.R.S.a N.

Pusté
f 702a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule prodali ten gr[unt] ze čtvrtí roli požárem Jírovi Nedošelovi za summu
16 zl, placením každoročně po vyjití třech leth po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení [a] opravy gr[untu], povinnosti panské i obecné Jan Vachounů a Václav Šavara SRSaN.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Matoušovi Nedošelovi za summu 6 zl, placení každoročně anebo po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti a placení gruntu Jan Svoboda a Pavel Srnů S.R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Matouš Nedošel prodal ten gr[unt] ze čtv[rtí] roli Mikulášovi Čejkovi za summu 16 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Zálešák a Tomáš Pecha SRSaN.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Matouš Nedošel ujal tu čtvrt roli za summu (nedopsáno).