Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Grunt Jana Hlávkového

f 711a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 120 Martin Škromach prodal grunth svůj ze štvrtí roli i jiným k němu příslušenstvím Janovi Hlávkovu s loukou čtvrtní na Opatovsku za 35 zl.
Na kterýž jest do letha [15]93 vyplnil Martinovi Škromachovi 10 zl 15 gr a ostatek 24 zl 15 gr dopláceti zůstává témuž Martinovi vejš psanému od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Rukojmě Martin Rabáček, Pavel Babirád, Martin Smilů a Macek Nezdenskejch R.S.N.
Letha [15]94 položil Martinovi vejš psanému Jan Hlávků peněz ročních za grunth 3 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hlávků za grunth 3 zl. Ty sou dány Martinovi Škromachovi.
Letha [15]96 položil Jan Hlávků za grunth peněz Martinovi Škromachovi 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hlávků za grunt svůj peněz purgkrechtních Martinovi Škromachovi 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Hlávků za grunt svůj Martinovi Škromachovi 3 zl.

Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Jan Hlávků prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Hloupých za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Michálků, Martin Kubáčků, Vaněk Plšků S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Hloupých za grunt svůj Martinovi Škromachovi 2 zl.
Též položil k tomu Jan Hlávků 1 zl. Ty všecky peníze přijal Martin Škromach.
f 711b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Hloupý z tohoto gruntu ušel a Jan Hlávka jej zase ujal a prodal jej Mikulášovi Pluskotovi za 24 zl, závdanku jemu dáti má o s[vat]é Maří Magdaleně 2 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Vaněk Plšků, Jíra Močihuba S.R.S.A N.
Téhož leta položil Mikuláš Pluskota závdanku Janovi Hlávkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Pluskota za g[runt] Martinovi Škromachovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Pluskota za g[runt] Martinovi Škromachovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Pluskota za g[runt] Martinovi Škromachovi 1 zl.

Pusté