Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunt Jíry Švejské[ho]

f 721a

Ten Jíra vejš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 160 již od dávních leth zaplacený.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Švejský prodal grunt se čtvrtí roli Kateřině Zoubkové za summu 60 zl, z toho sobě srazila, což jest na gruntě 107 zaplaceného měla a Jírovi Švejskýmu jej prodala 28 zl, zůstává ještě dopláceti Jírovi Švejskýmu 32 zl, placením od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Mikuláš Škrobený, Thobiáš Oulehlů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položila Kateřina Zoubková za g[runt] Jírovi Švejskýmu 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila Kateřina Zoubková za g[runt] Jírovi Švejskýmu 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položila Kateřina Zoubková za g[runt] Jírovi Švejskýmu 2 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jírovi Švejský[mu] k vyzdvižení summy 27 zl, takové peníze Jíra Švejský prodal Janovi Hoškovému. A tak Jíra Švejský tu nic nemá.

Pusté