Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunt Martina Kubáčkového

f 731a

Letha Páně 1586 v pondělí před s[vatý]m Jiřím podle regimentu letha [15]85 učiněné[ho] za purgkmistra toho času Mikuláše Gregorovýho Martin vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli, osetí štvery honce po n[ebožtíku] Jírovi Pastýři zůstalý za 29 zl.
Místo závdanku sobě díl manželky své 9 zl 20 gr srazil a ostatek 19 zl 10 gr dopláceti zůstává sirot[kům] n[ebožtíka] Jíry Pastejře od letha [15]89 při Vánocích po 2 zl až do vyplnění summy jim náležitej. Na to jest těm sirot[kům] ku právu položil letha 1589 a [15]90, též [15]91 6 zl, letha [15]92 a [15]93 zadržel 4 zl.
Rukojmě Jan Kubáčků, Pavel Babirád a Jan Dřínka R.S.A.N.
Tento Martin vejš psaný majíc peníze roční sirotkům ut s[upra] pokládati i ty zadrželé, i přijal jest jich k sobě a jich velmi těžce, toliko na to, což rukami svými pracně vydělal, živil a náležitě chránil a opatroval, za to nic z dílův jejich sobě nesrážeje, za tou příčinou (poněvadž již i gruntu pro nedostatek byl by nechati musil), puštěno jemu, aby od letha [15]95 po 2 zl tu spravedlnost jim pokládal.
Letha [15]95 položil Martin Kubáčků za grunth 2 zl.
Letha [15]96 nepoložil nic a to za tou příčinou, že jest k sobě zase s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastejře přijal a je na své stravě choval.
f 731b
Leta [15]97 položil Martin Kubáčků za grunt svůj peněz purgkrechtních 1 zl.
Leta 1598 položil Martin Kubáčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastejře 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Martin Kubáčků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Kubačka na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře za grunt 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Kubačka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Kubačka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře
15 gr.
Letha 1603 a purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Kubačka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Kubačka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře
1 zl.
Pusté