Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Macka Porubské[ho]

f 741a

Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 64 Jan Sysel prodal grunth svůj ze čtvrtí roli i jiným příslušenstvím Mackovi vejš psanému za 46 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních vyplnil, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, i s tím, což od Jana Sysla skoupil, do letha [15]93 29 zl 15 gr.
Ta summa napřed psaná náleží osobám těmto:
Item Markovi Tvrdoňovému do Velikej Vrbky 13 zl 15 gr. Ty se jemu od letha napřed psaného po 4 zl vyplniti mají.
Item sirotkům n[ebožtíka] Jana Švihuta též náleží posledních peněz 3 zl.
Letha [15]94 položil Matěj vejš psaný za grunth svůj purgkrechtních peněz Markovi Tvrdoňovýmu 4 zl.
Letha [15]95 položil Macek Porubský za grunth 4 zl. Ty sou dány Markovi Tvrdoňovi do Vrbky.
Letha [15]96 položil Macek Porubský Markovi Tvrdoňovi do Vrbky 4 zl.
Leta [15]97 položil Macek Porubský Markovi Tvrdoňovi do Velký Vrbky ostatních peněz 1 ½ zl.
Též položil sirotkům n[ebožtíka] Jana Švihuty 2 ½ zl.
Leta 1598 položil Macek Porubský ostatních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švihuta za grunt 15 gr.
A tak má grunt svůj zaplatcený.

Pusté