Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunt Vaňka Janulkového

f 771a

Ten Vaněk vejš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 63 za 10 zl koupený.
Kderýž platiti má od letha [15]94 po 1 zl, na to jest do letha [15]93 zadržel 6 zl a ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Rukojmě Václav Havranů, Jan Lyžka, Šimek Mozolů a Jan Blahů R.S.N.

Letha [15]94 Vaněk vejš psaný prodal grunth svrchu psaný Martinovi Šišovu za 11 zl, závdanku dal jemu při odevzdávce
1 zl, platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 1 zl. Rukojmě Mikuláš Švihut, Jan Kšticů R.S.N. Ta summa náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Martina Karasového.
Letha [15]95 položil Martin Šišů za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Martin Šišů za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Martin Šišů za grunt 1 zl.
Leta 1598 položil Martin Šišů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Šišů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Martin Šišů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
f 771b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Šišů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Šišů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Šišů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Šišů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.

Pusté

Leta Páně 1616 v neděli před památkou Krista Pána Vstoupení na nebe za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana Thobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, purgkmistr a starší prodali požár se čtvrtí roli Janovi Babirádovi za summu 8 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 1 zl. Rukojmě za sta[vení] Vojtek Polák a Mikuláš Babirád SRSN.

Pusté

Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Janovi Ploščicovi za summu 8 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Vachún, Jura Hudců SRSN.