Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Martina Baňaře

f 71a

Ten Martin výše psaný má podsedek svůj podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 47 koupený za
33 zl. Kterýž jest, jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, zouplna zaplatil a žádnýmu za něj povinen platiti nejni.

Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Jana Machule Jan Baňař budouc nápadníkem po otci svém i na místě švakra svého grunthu ut s[upr]a, prodal jej Michalovi Pivkovému za 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jan Vachúnů a Jan Baňařů S.R.S.N.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Vácslav Michala Pivkového položil za gr[unt] Janovi Baňařovi 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Václav Michalů položil za gr[unt] peněz ročních, ty přijal Jan Baňař 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Václav Michalů položil za grunt peněz ročních Janovi Baňařovému 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Michalů položil za grunt a ty jsou obráceny do důchodův JHM 1 zl.
f 71b
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky a starších jeho jest ten zvrchu psaný podsedek ze čtvr[tí] roli po n[ebožtíku] Václavovi Michalovém zaprodán Pavlovi Škromachovi za summu
25 zl, závdanku dal ihned při odevzdávce pozůstalý vdově po n[ebožtíku] Kateřině 1 zl 15 gr, placení ostatek poročně po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Václav Pivka a Vítek Bača
SRSaN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Pavel Škromach položil za grunt a ten přijal Jan Baňař 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Škromach položil a ten přijal Jan Baňař 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Škromach za rok 1646, ten přijal Jana Blanař, položil 5 zl.

Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Pavel Škromach z podsedku svrchu psaného zešel, takový podsedek bez roli prodán jest Martinovi Bechyňovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní Pavel Hrabáček a Jíra Ochlasta SRSaNR.

Letha 1652 za purgkmistra Jana Molera Martin Bechyňa prodal grunt svůj Martinovi Bařinovi bez roli za summu 15 zlm
f 72a
bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zlm. Opdevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní Jan Kolář, Jakub Hřivnák S.R.S.a N.R.