Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 Grunt Ondřeje Brvny

f 791a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purkrechtních prostředních v listu 161 Ondra vejš psaný koupil grunth z půl lánem roli od Pavla Láníka za summu 70 zl.
Závdanku položil Pavlovi Láníkovi 4 zl a ještě dopláceti zůstává 66 zl, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item sirotkům n[ebožtíka] Matouše Láníkového 44 zl. Ty jim jíti mají od výš psaného letha po 2 zl 20 gr.
Item sirot[ku] n[ebožtíka] Jana Láníkového též náleží
22 zl. Ty jemu od letha [15]94, jakž napřed dotčeno jest, při Vánocích po 1 zl 10 gr jíti mají.
Rukojmě Kuba Němců, Martin Prachař, Jan Měsíček a Václav Kšticů R.S.N.
Letha [15]94 položil Ondra Brvno peněz purkrechtních 4 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Ondra Brvno peněz purgk[rechtních]
4 zl.
Letha [15]96 položil Ondra Brvnů za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Ondra Brvno peněz purgkrecht[ních]
4 zl.
Pustý od leta [15]98
f 791b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Daniel Uhlířů z Strážnice, manžel Zuzany, sirotka n[ebožtíka] Matouše Láníkového, majíc spravedlnost po ní na tomto gruntě prodal jej s půl lánem roli Eliášovi Radějovskýmu za summu 35 zl bez závdanku, platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Švejský, Jakub Mokroš, Jíra Jež S.R.S.A N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Eliáš Radějovský za g[runt] Danielovi Uhlířovému na díl Zuzany n[ebožtíka] Mathouše Láníkového manželky jeho 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou Danielovi vydány.

Pusté