Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunt Matěje Čapka

f 801a

Ten Matěj vejš psanej má grunt se štvrtí roli od dávních leth zaplacený.

Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Samuel Kounický prodal podsedek ut s[upr]a, který jemu po neb[ožce] Kateřině Čapkové nápadem přišel, Janovi Fulneckýmu za summu 12 zl. Závdanku dáti má, když se Jan Fulnecký domů navrátí z Čech,
2 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Prdíků, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Jan Fulnecký závdanku Samuelovi Kounickýmu položil 2 zl a skoupil od něho, což jemu náleželo 6 zl.
A tak zuostává ještě Jan Fulnecký na kostel velický vyplniti odkázaných od Samuele Kounického 4 zl, placením jakž nahoře psáno stojí.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jan Fulnecký prodal grunt svůj ze čtvrtí roli a ze 2 roubanicemi Kubovi Zálešákovýmu za summu 12 zl. Závdanku dal Jan Fulnecký krávu v 8 zl a ostatek vyplatiti má na kostel velický 4 zl, placením od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti JM Páně Jan Válků a Mikuláš Šeptalů slíbili rukou společní a nerozdílnou.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Fulnecký za grunt svůj peněz na kostel velický 3 zl. Ty přijal Lukáš Švec, toho času hospodář kostelní.
Leta 1615 za burgkmistra Jana Baňaře Kuba Zálešáků položil na kostel velický, kterýž purgkmistr přijal 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Kuba Zálešák položil za grunt na kostel velický za 2 leta – 0.
Jest zaplaceno.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky činí se pamět, že nápadníci neboštíka Kubice Jírovi Škutlovi ten svrchu psaný grunt darovali. Kterýž jemu jest odevzdán za volný a má jej za zaplacený. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Zrna, Štefan Kloboučník slíbili rukou společnou AN.