Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Grunt Jíry Zuzanový[ho]

f 811a

Letha Páně 1590 v neděli první po Devítníku podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 116 Jíra vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli od Mandy Lackovej za summu 30 zl.
Na kderýž závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 10 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává sirot[kům] n[ebožtíka] Václava Lacka 19 zl 15 gr. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Rukojmě Jan Blahů, Jan Kšticů a Filip Šarda R.S.A.N.
Letha Páně [15]94 položil Jíra Zuzanových za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Zuzanových za grunth 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Zuzanových za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Zuzanových za grunt svůj 3 zl.
Leta 1598 položil Jíra Zuzanových za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Lacka 3 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Zuzanových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lacka 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Zuzanových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lacka ostatních 1 zl 15 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 811b
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka Jíra Zuzanových prodal podsedek se čtvrtí roli na Horňansku Martinovi Kšticovi za summu 40 zl, v té summě pustil jemu Martin Kšticů na gruntě svém 92, což zaplaceného měl. A tak jej zouplna a docela zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr Čtyrletý, Mikuláš Švehla S.R.S.A N.

Pusté místo